Porten till Alvaret

Porten till Alvaret
Foto: Annika Lund

onsdag 17 juni 2009

Tystnaden

Ja nu är valet över, och medborgarna har sagt sitt!

Det blev ingen sammanslagning av kommunerna, och väl är väl det för tillfället.

Men vad händer nu då?

Det är tyst som i graven, inga politiker uttalar sig om framtiden som vanligt. Var det ett bra resultat eller? Ja visst var det ett bra resultat, för tillfället, men nu borde ju politikerna vara på alerten, eller hur? Men inget händer, inga uttalanden, inga visioner, inga uppkavlade ärmar, eller jävlar anamma :-).

Jag har länge funderat över det, och nu mer än någonsin. Vi kanske behöver ett nytt RIKTIGT Ölands parti? Ett parti som har fantasi och vilja att utveckla vår fantastiska Ö, till vad det skulle kunna vara, en blomstrande Ö, med inflyttning av bofast befolkning, och därmed kreativitet och nya idéer. Med viljan att utveckla Ön så att vi kan få service och skatteintäkter så att alla delar av vår Ö kan utvecklas.

Det enda som krävs är lite visioner, vilja och framför allt respekt och förståelse för kommunens innevånare.

Jag har sagt det förut, och jag säger det igen, vi kan fördubbla Mörbylångas kommun inom en 10 års period, det enda som krävs är fantasi och vilja, alla förutsättningar finns, det är bara att sätta igång med arbetet.

Med utveckling och tillväxt menar jag då att det inte behöver ställas ort mot ort, skola mot skola. Med rätt utveckling kan vi ha ett högstadium i både Mörbylånga och i Färjestaden, vi skulle till och med kunna ha ett gymnasium, så att våra barn, Öns framtid, inte behöver flytta ifrån Ön för att fortsätta sin utbildning, som min fru Annika var tvungen till. Detta är nämligen viktigt, att inte sända signalen till våra barn att dom måste flytta för att kunna fortsätt sin väg ut i framtiden. Framtiden kan ju även finnas här på Öland.

Så vad gör vi? Ska vi bilda ett riktigt Ölandsparti eller inte, ett parti som sysslar med vår Ö, och lämnar övrig rikspolitik där hän, till rikspartierna, så att vi inte behöver tänka på om vi är Socialdemokrater eller Moderater, utan just bara bry oss om vår egen närmiljö i de kommunala frågorna?

Ja det är den stora frågan jag vill ställa nu. Vad tycker ni?

Ciao Lars

måndag 8 juni 2009

Och så var det dagen efter!

Ja då var det dagen efter valet då, valresultatet är räknat och det blev ett rungande nej.
Frågan är nu vad som ska hända efter detta, kommer frågan att vara död för lång tid framöver som vissa politiker säger? Jag hoppas verkligen inte det blir så, för det är nu arbetet börjar.

Att det var så många som gick och röstade är ju glädjande, att det finns ett så stort engagemang och att folk bryr sig om vad som ska hända med vår kommun och Ö. Det borde sända en signal till politikerna att just detta engagemang borde tas till vara och att nu kavlar vi upp ärmarna och sätter igång arbetet framåt.

Vad behövs nu?

Starta arbetet med att utveckla scenariot för en dubbelt så stor kommun i Mörbylånga. Med en väl uppbyggd strategi så borde detta kunna genomföras och förverkligas inom en 10 års period, kanske till och med på kortare tid.

Sammansätt en tankesmedja med detta uppdrag, gärna sammansatt av politiker och medborgare i kommunen. Ge uppdraget att utveckla ett scenario enligt ovan, och sedan ett handlingsprogram för att nå dit.

Med ett sådant underlag kan man nämligen planera utvecklingen, ta vara på resurserna och ta enskilda beslut som blir rätt i det långa loppet. Inte som idag, där ett beslut sedan faktiskt hindrar ett annat, och motverkar en långsiktig utveckling.

Kommunen har enorma tillgångar att utveckla, men den utvecklingen måste ske med en helhetsbild som utgångspunkt. En helhetsbild där hela kommunen utvecklas, där orterna hänger ihop och stödjer en hållbar och långsiktig utveckling söder och österut också.

Då kommer vi att se en inflyttning av permanent boende på ön, och därmed en ökad skattebas, som är nödvändig för att kunna utveckla servicen i kommunen.

Bygg på våra fördelar, genom att skapa ett väl fungerande samhälle i alla delar av vår kommun, så kommer även grunden för rekreation och turism kunna ökas och gynnas, vilket ytterligare stärker kommunen.

Det finns många medborgare här i kommunen med idéer och tankar om detta, jag vet, för jag har talat med en hel del om det. Så starta nu och ta tillvara den kreativa kraft som finns här på Öland.

Starta utvecklingen nu!

Ciao Lars

söndag 7 juni 2009

Idag är det folkomröstning, Gör din röst hörd!!

Oavsett din åsikt i folkomröstningen, så är det viktigt att du går och röstar.
Lycka till och ha en bra dag.

Ciao Lars

fredag 5 juni 2009

För ett enat Öland, krävs det ett NEJ nu.

Ja nu är vi i slutfasen inför folkomröstningen, insändarna har varit många, men tyvärr har argumenten varit färre, både på ja och nej sidan.

Jag har argumenterat en hel del mot sammanslagningen av kommunerna på Öland under denna tid. Men låt mig förklara, jag är egentligen för ett enat och väl fungerande Öland, problemet är att det inte kan ske på det sätt som politikerna försöker göra det på nu.

Vi har inte råd att gå in i ett politiskt experiment nu. För det är just vad man måste definiera det som, ett experiment.

Låt mig ge en bakgrund till problemet. Om vi tar industrin, som det har hänvisats till från en del politiker, så är det två sätt som företag kan gå samman på. Det ena är att ett företag köper det andra, och det andra sättet är att man genomför en fusion som lika parter.

När ett företag köper ett annat är det enkelt, rent tekniskt, att genomföra, då bestämmer det köpande företaget hur man vill integrera det andra företaget. När det gäller fusion, som i fallet med Ölands två kommuner, så är det besvärligare, och framför allt mycket mer kostsamt.

I båda fallen så krävs det dock att företagsledningarna har gjort sin hemläxa, lagt fram strategi och scenario om hur framtiden ska se ut, bakgrunder till varför man skall genomföra detta, och framför allt en väl analyserad lönsamhetskalkyl, allt detta, plus en projektplan som visar hur det skall genomföras. Detta presenteras för styrelsen och för aktieägarna, i kommunfallet skulle detta vara medborgarna, och aktieägarna har att ta ställning till om planen, strategin och framför allt lönsamheten är tillräcklig för att godkänna genomförandet.

När det gäller våra politiker, så har dom inte gjort sin hemläxa, dom har ingen strategi, inget scenario om hur framtiden ska se ut, dom har helt enkelt inte tänkt igenom hur detta ska genomföras, det finns ingen projektplan för genomförandet. Vi får höra att det inte finns något facit, och att man får gå på magkänslan. Politikerna ber oss helt enkelt att rösta på något som varken dom eller vi vet hur det ska bli, lite slarvigt säger man, det får ni se senare.

Detta är inte gott nog, inget företag i världen skulle få ok på detta av sina aktieägare, varför skulle då vi, medborgare, godkänna det?

Vad Öland och dess innevånare behöver, är en utveckling, där servicen ökar, kostnaderna minskar, inflyttningen ökar och därmed befolkningen, för att inte nämna en politik som ser till att utveckla hela Ön, även de norra och södra delarna, som idag får se sin service minska stadigt. Framför allt behöver vi ansvarfulla och fantasifulla politiker som ser att samarbete mellan kommunerna kan leda vägen till allt detta och sedermera kanske även till en gemensam kommun.

För detta krävs det att kommunerna utvecklar scenarios och planer för växande kommuner, planer som sedan ska ligga till grund för åtgärder som måste göras för att just stimulera inflyttning till kommunerna så att man får den tillväxt man behöver. Dessa planer måste ta hänsyn till alla delar av kommunen, även de sk ytterområdena. För med scenarios om framtiden, som ger en bild av hela kommunen, så kan vi se vilka åtgärder som gynnar utvecklingen och vilka som kommer att motverka den.
Jag har sagt det förut och säger det igen, det är inte så bråttom med en sammanslagning. Börja utvecklingen genom samarbete och ta hem vinsterna direkt. Utveckla ett scenario om framtiden som vi tror på, och sedan en strategi för att nå dit. När vi medborgare sen ser hur alla delar av kommunen utvecklas och går framåt, ser hur samarbetet med Borgholm och Kalmar utvecklas och gynnar oss med en positiv utveckling. Ja då är det kanske dags att ställa frågan igen.

Låt det inte gå prestige i detta, erkänn att det blev lite fel, det händer ju alla att det blir ibland.
Sammansätt en tankesmedja, med uppdrag att utveckla just de nödvändiga scenarierna i båda kommunerna. Det kan vara en blandning av politiker, företagare, skolelever, pensionärer mm. Jag är övertygad om att det är många som skulle vara intresserade av att delta i detta, och då menar jag, att delta utan ersättning, förutom en bit mat kanske, och en och annan pilsner om det skulle vara ok. För det finns många som bryr sig väldigt mycket om vår Ö, och skulle med glädje delta i en sådan inbjudan till förändring.

Så ta vara på idéerna och kreativiteten som finns bland medborgarna, och börja arbetet med framtiden nu. Men gör det i rätt ordning.

Med hopp om en positiv utveckling för vårt Öland, där medborgarna får vara med.

Ciao Lars

onsdag 3 juni 2009

Tillbaka till Öland och valet.

Så var man hemma igen, efter en härlig helg i London med Ebba :-). Sista dagen var det jakt på skor, och även det uppdraget slutfördes lyckligt. Ebba hittade ett par skor som gick i blått, med två nyanser. Riktigt snygga, och inte så höga klackar så Ebba kan dansa i dom utan att riskera att vricka fötterna. Nu är det bara lite bling bling som skall till, vilket Ebba får leta efter i Göteborg, en fotkedja, halsband och örhängen, det ska gå i guld, silver blir för kallt enligt Ebba, en liten estet är hon också. Helt klart kommer hon att bli balens drottning :-), tycker jag som stolt far och givetvis totalt partisk i frågan :-).

Så vad har då hänt här på Ön under tiden vi varit borta? Läser lite i tidningarna och noterar att det sakta sker en ändring på Barometerns löpande omröstning, nej-sidan tycks nu vinna mer och mer mark i den. De olika artiklarna och insändarna andas också en svängning tycker jag, med tonvikt på taffligheten och det amatörmässiga sätt som hela frågan har hanterats på av politikerna. Att befolkningen inte fått ett bra underlag för att ta ställning i frågan.

Det som kanske oroar mig mest, är att politikerna genom sitt agerande, eller snarare brist på agerande, kommer att ta död på hela frågan för en lång tid framöver. Även om jag, som jag sagt tidigare, kommer att rösta nej på söndag, så vill jag se ett ökat samarbetet mellan kommunerna, ett samarbete som kan utveckla servicen och sänka kostnaderna för medborgarna, och därigenom skapa en effektivare och kraftfullare organisation till medborgarnas gagn. Jag vill se ett utvecklat och växande Öland, ett Öland där en inflyttning sker, vilket kommer att leda till ökade skatteintäkter och därmed grund för en positiv utveckling.

Ett nej till sammanslagningen på Söndag, skulle skicka en stark signal till politikerna att det är dags att börja samarbeta istället, att börja respektera befolkningen här på Öland. Att vi inte accepterar politiker som inte ens kan enas om en så enkel sak som en brandstation.

För just brandstationen och räddningstjänsten är ett ypperligt exempel på hur våra politiker agerar. Besluta gärna om att bygga en ny och gemensam brandstation, men se sedan till att chefen för nämnda station är med och beslutar om hur uppbyggnaden ska ske, inte som nu när Lisbeth i Borgholm då kräver att slangtvätten skall ligga i Borgholm, det kan väl inte vara politikernas sak att besluta om hur den då gemensamma verksamheten bäst bedrivs. Men man får väl vara glad för att inte politikerna beslutade om att omklädningsrummen för brandsoldaterna skulle förläggas till någon annan ort pga något annat obskyrt rättvisekrav. Eller varför inte att det ska brinna lika många gånger på norra som på södra delen av ön, och att brandbilarna då tankas på respektive del av ön i samband med det.

Nej vi behöver som jag sagt, ansvarsfulla och mogna politiker, och ett NEJ till sammanslagning sänder ett budskap om att det är tid att skärpa sig nu, eller att ställa sina platser till förfogande till andra och mer intresserade människor istället.

En sammanslagning nu, leder bara till ökade kostnader i en tid då det ekonomiska klimatet är kärvt nog. Det kommer även att leda till att norra och södra delarna av vår Ö ytterligare utarmas istället för att utvecklas. Det har vi idag inte råd med.

Utveckla våra två kommuner först, genom att samarbeta och utveckla gemensamma funktioner, som direkt kommer att ge vinster för Ön och dess befolkning. Skapa förutsättningar för inflyttning och därigenom ökad befolkning.

Så rösta NEJ på söndag och sänd därmed budskapet till våra politiker, att det är dags att ta Öland och dess befolkning på allvar.

Ciao Lars

söndag 31 maj 2009

En av uppgifterna har slutat lyckosamt idag.

Fortfarande i London, och jag kan rapportera att efter en hel dags springande i affärer, så har vi äntligen lyckats. Ebba har hittat en balklänning, HURRA!!

Det började med 3 timmar på Oxford street, och då hade vi inte ens hunnit halva gatan :-), ni kan tänka er nivån på arbetet. En liten reflektion, affärer för tjej och dam kläder har allt för lite stolar i butiken, vad gör man när det ska tittas, det ska provas och gud vet vad :-), man letar desperat efter en stol att sitta på, en stol strategiskt placerad så att man med en munter och leende min kan följa letandet, och slänga en och annan kommentar om att den se väl fin ut. Men hittar man någon? INTE EN CHANS, desperationen sprider sig snabbt, inte nog med att man har ont i benen och ryggen, man får ju inte glömma den entusiastiska minen man ska hålla också, detta samtidigt som man desperat letar efter en stol så man kan sätta sig ner, för att inte tala om allt det man ska hålla och bära under tiden :-).

Men som sagt, Ebba hittade en klänning, en blå, snygg tycker jag.

Efter Oxford street så tog vi tunnelbanan till Camden Lockmarket, där det brann för ett tag sedan. Marknaden är stor och det finns allt och ett totalt kaos av människor, massor.
Men det är en rätt underbar plats tycker jag, för här frodas verkligen mångfalden, här finnas allt vad du kan tänka dig. Idéer frodas och uttrycken är många, en plats att trivas på, även om det är mycket och lite kaotiskt.

Kvällen ägnades åt besök på Covernt Garden, där vi tittade på gatu-artister, jag blev uppdragen på den improviserade scenen, till Ebbas belåtenhet och ivriga dokumenterande med sin kamera :-), och avslutades med en pasta på en Italiensk restaurang på St James street. I det hela har det varit en skön och trevlig dag, om än lite ansträngande :-).

I morgon så är det skor som är objektet för vår jakt, vi får se hur det går, bra hoppas jag. Det Ebba är ute efter är skor som går i blått med lite guld o liknande på, skulle passa bra till klänningen, alternativet är röda skor, vi får se hur detta ska gå :-). Sedan är det hemfärd på kvällen, efter väl förrättat värv hoppas jag.

Ciao Lars

lördag 30 maj 2009

Reflektioner och en balklänning

Är för tillfället i ett soligt och varmt London, med min dotter, hon slutar 9:an nu och ska handla balklänning :-), slitigt göra att gå in och ut ur affärer, men roligt ändå, stolt far ja :-).
Ebba, som hon heter, delar boendet mellan Göteborg och Eriksöre, och vi pratar en del om det här med folkomröstningen. Ebba har givetvis en hel del frågor, och dom är inte lätta att besvara alla gånger. Många av frågorna är av typen, varför ska vuxna göra det så svårt för sig, varför kan man inte informera bättre, och varför är det så fel att gå ihop till en kommun?

Ja vi pratar och diskuterar frågorna, att göra det med Ebba ger lite perspektiv till det hela tycker jag.

Vad som hela tiden lyser igenom när vi pratar, är att det spelar inte så stor roll om man är för eller emot en eller två kommuner, det är bristen på information och deltagande som är det allvarliga i hela frågan. Att medborgarna inte har fått vara med på ett godtagbart sätt, att politikerna försöker skynda på frågan och säger att det är någon form av ödes val, som måste avgöras nu, och om vi inte röstar ja nu, så går vi under.

Ebba tycker att vi s.k. vuxna är rätt korkade, och jag måste nog hålla med henne lite om det. För om man tittar på vår situation idag, så kan man konstatera, att vi har en utredning som inte blev bra, och den kan tolkas åt båda och alla andra håll samtidigt, kort sagt intetsägande. Vad gör vi? Vi tolkar och lägger in en massa i den, och säger att nu måste det ske, skit samma om vi vet vad som blir resultatet, men det måste ske nu.

Personligen så tror jag faktiskt, hur konstigt det än kan låta, att vi kommer att få, och gynnas av en kommun i framtiden. Problemet är bara att det inte kan ske på det här sättet. Det måste genomföras med medborgarna, inte mot dem. Det måste genomföras på ett sådant sätt att medborgarna känner ett förtroende för det arbete som kommer att bli nödvändigt i en sammanslagning, och det innebär att det måste finnas ett förtroende för de politiker man har valt, att dom kan, och har kraften att genomföra det. Detta är inte läget idag tyvärr, jag önskar det vore så, men det är inte det.

Som läget är nu, så kommer vi att få två delade kommuner i detta, 40 – 60 till någon sida kanske, men det är inte ett resultat att bygga något på, vare sig en eller två kommuner. Det visar bara att splittringen kommer att fortsätta, att en stor del av befolkningen kommer att bli och känna sig överkörd. Och framför allt, vilken väg man än väljer, så kommer politikerföraktet att bli än större än vad det är i dag.

I detta läge önskar jag att vi har politiker som inser läget, att de tar sitt förnuft tillfånga och avvaktar lite med frågan. Det behöver inte vara speciellt länge. Det kan vara frågan om ett år eller så, men tillräckligt länge för att visa att det är möjligt, att ni kan visa på vägar framåt genom samarbete, där befolkningens behov är större än era egna egon.

För ärligt talat, det är viktigare att ha medborgarna med på tåget, än att tvinga dom att springa efter det.

Ge Öland och dess innevånare en chans, det är både Ön och Folket värda.

Ciao Lars

torsdag 28 maj 2009

Respekt för medborgarna, JA eller NEJ

Frågan om folkomröstningen har visat på, vad jag tycker, politikernas totala ovilja att respektera sin medborgare, och tyvärr också, helt öppet, visat på en inkompetens och tafflighet utan motstycke.
Man erkänner att underlaget för beslut inte är bra, eller i vissa fall rent uselt. Men man går ändå vidare med att vi måste ta beslut nu i alla fall, det är ju så viktigt. Att medborgarna inte fått ett godtagbart underlag, det skiter man i. Att det sedan faktiskt är så att politikerna själva har samma usla underlag, ja det får ju en att undra, är det så som besluten hanteras i övriga ärenden i kommunerna så är det ytterst beklämmande.

Frågan om en eller två kommuner är viktig, men det är inte i den ändan man skall börja. En eller två kommuner är inte den avgörande frågan inför framtiden.

Frågan är istället, hur skall vi kunna utveckla servicen till medborgarna och samtidigt skära ner på kostnaderna. Hur skall vi kunna utveckla ytterområdena i våra kommuner så att alla kan få del av denna service. Hur utvecklar vi Öland till en inflyttnings-ort, där befolkningen ökar och därmed service och skatteunderlag. Detta är de viktiga frågorna, och jag förstår inte varför det ska vara så svårt för våra politiker att utveckla denna tanke och vision till något konkret.

Med ett så dåligt underlag som man idag har, skulle inga företag i världen gå ihop, man skulle helt enkelt skicka tillbaka det för djupare analys. Men när det gäller våra kommunpolitiker så tycks man inte bry sig om sådana småsaker. Att medborgarna inte fått informationen, fnyser man ju bara åt. För sanningen är ju den att medborgarna i gemen inte har fått information. Utredningen, om än så dålig, ligger ju på nätet, och hur många kan hämta hem den via sin dator, troligtvis är det en stor del av vår befolkning som inte kan det. Så det enda dom fått är en pamflett på några sidor, och detta mycket kort tid innan man ska rösta.

Den snabbutredning av konsekvenserna av en kommunsammanslagning som startades upp i Borgholm nu lite 5 i 12, den blir inte genomförd, för det är för lite tid till det säger man, frågan är för stor och oklar. Ja det är just det många sagt som börjat sätta sig in i hela frågeställningen.

Det är ekonomiskt svåra tider nu, det vet vi ju alla. Att då sätta igång en kommunsammanslagning är totalt vansinne, för all erfarenhet säger, oavsett om det är kommuner eller företag, att det är förenat med stora kostnader att genomföra, kostnader som man inte får igen de första 10 åren, det står även i den famösa utredningen, så även i pamfletten.

Vad vi behöver är utökad service till högre kvalitet och lägre kostnad, en strategi för utveckling av våra kommuner som gynnar inflyttning av permanent boende medborgare, så att skattekraften ökar och servicen därmed kan utvecklas. Detta kan ske genom ett utökat samarbete med både Borgholm och Kalmar, ett samarbete som ger vinster direkt, och inte om 10 år.

Vi behöver inte ett osäkert experiment som bara politikerna vill ha, detta utan att kunna tala om vad vi egentligen kommer att få, mer än ökade kostnader, som all erfarenhet säger att vi får genom detta.

Vi behöver ansvarsfulla, mogna och vuxna politiker, som tar sig an det samarbete som måste ske, och utvecklar det. För om vi får det, så kommer frågan sedan om en eller två kommuner, att vara en betydligt enklare fråga, och kan avgöras med lätthet om några år, och då till en betydligt lägre kostnad och med ett mycket bättre underlag, än vad nu är fallet.

Så med omtanke om vår vackra Ö, så vill jag säga till våra politiker. Kom tillbaka med frågan när ni visat att ni har lärt er läxan, genom att ansvarsfullt och moget, visa vägen över samarbete och utveckling av alla delar av våra nuvarande kommuner. Då ska jag med glädje och positiv anda ta mig an frågan och stötta er.

Men till dess, så röstar jag NEJ!!

Ciao Lars

onsdag 27 maj 2009

Kommentar till Henriks referat Öppet Möte

Ja det var ju en kul slutsats du gör Henrik, inte helt överensstämmande med verkligheten skulle jag vilja säga, för jag var ju på samma möte.
Vad JA sidan presenterade var väl inte speciellt mycket, och framför allt inga visioner om ett framtida Öland med en kommun. Detta har ju efterfrågats under lång tid, och svaret uteblev även denna gång, tyvärr.
När det gäller pålästa på utredningen så tycker jag nog att alla var det, utom i och för sig ÖP, men det var ju inte väntat heller. Alla fick ju frågan om vad ni tyckte om utredningen, och svaret var inte positivt från någon, NEJ sidan sa att det var en dålig utredning, vilket ju är sant, och JA sidan med dig i spetsen, sa det ju på lite annat sätt ja. Ni sa att ni hade fått vad ni beställt, och menade att det var en dålig beställning i botten, ja det är ju ett sätt att uttrycka det på. När man har ett dåligt underlag så hävdar jag fortfarande att man skall skicka det tillbaka för fördjupning och utveckling. Inte som du säger, att nu har vi denna utredning, förvisso dålig, men det är vad vi har, så vi får rösta ändå. Jag hoppas innerligt att inte övriga beslut i kommunen sker på samma sätt, för då finns det alla anledning att vara djupt bekymrad.

När det gäller en eller två kommuner, så är fortfarande min ståndpunkt att vi först skall gå vägen över samarbete och gemensamma funktioner, som tar hem kostnadsbesparingar och effektiviserar servicen till kommunernas innevånare. Här kan vi få omedelbara vinster, utan dom rätt stora kostnader som en kommunsammanslagning skulle innebära. När detta är fungerande och vi kommit en bit, då har ni visat att ni kan, och vilken vägen framöver kan bli, alltså, ni har utvecklat i praktiken en vision om framtiden. En vision ni idag inte har.

Då Henrik, kommer det att vara ett helt annat läge i en diskussion om en eller två kommuner, frågan kommer att vara mycket enklare.

Detta är basala och enkla krav på er som politiker, att ni skall kunna samarbeta och utveckla kommunen till nytta för medborgarna. Att du som argument, för en sammanslagning, använder att ni måste tvingas till detta, är rent ut sagt ynkligt, och slutsatsen är fortfarande, att kan ni inte vara vuxna och samarbeta, så bör ni inte tvingas, genom en för oss medborgare dyr reform, utan snarare bytas ut.

Ciao Lars

För att läsa Henrik Yngvessons inlägg som detta är en kommentar till, klicka på rubriken till detta inlägg så kommer ni direkt till Henriks sida. Eller så hittar ni länken till Henriks Blog i min länklista till höger.

tisdag 26 maj 2009

Så har det varit ännu ett informationsmöte om Folkomröstningen.

Igår, måndag, var det så dags för det andra informationsmötet, arrangerat av kommunen. Denna gång i Mörbylånga.
Uppslutningen var som tidigare i Färjestaden, mycket låg. Men vad kan man vänta sig när annonseringen har varit mikroskopisk. Om man är det minsta lagd åt konspirationsteorier så skulle man säga att det var väl det som har varit meningen hela tiden från politikernas sida.

Varför kan man inte göra ett ordentligt utskick till innevånarna i kommunen om att man skall hålla informationsmöten om frågan om folkomröstningen? Varför är det så svårt att göra det synligt och känt?

Genomgående tema denna kväll var att politikerna sa att de inte visste hur det skulle bli, men att det skulle, i alla fall, bli så mycket bättre med en kommun, och om vi röstade ja så skulle vi sedan få se hur det skulle bli. Ja vad säger man om det då? Liknelsen med att köpa grisen i säcken är ju slående.

Politikerna fick frågan om de tyckte utredningen var bra, och det blev väl en del skruvade svar här, men genomgående sa man att den inte var bra. Ett svar som kom från två av ja sägarna var att man tyvärr nog hade fått vad man beställt, fortfarande dåligt alltså, men att man nu hade det, och då fick man klara sig med det. Om nu våra politiker inte kan beställa och följa upp ett uppdrag på ett professionellt vis, så får man väl ta och göra om det, nu med lite mer kompetent ledning av arbetet och beställningen, och framförallt, har man ett dåligt underlag så går man väl inte vidare med det, då måste man ju dra slutsatser av detta och sända tillbaka frågan för ordentlig fördjupning.

Grundläggande kan man nog säga att det finns inga visioner om en gemensam kommun, inget som säger att det skulle vara enda vägen till effektivisering, tvärt emot, kan man idag inte enas om det så kommer man inte i en sammanslagen kommun kunna fixa det heller.

En sammanslagning av kommunerna kommer nämligen att kosta en rätt stor summa pengar i början, och vinsterna kommer inte att kunna visas de första 10 åren, det vissa all den erfarenhet som finns av tidigare sammanslagningar.

Vi borde istället avvakta med sammanslagningen nu, och låta våra politiker börja utveckla samarbete istället, visa att man kan och vill. Det är nämligen så, att detta kommer att visa sig vara lönsamt från första dagen, att genom samarbete skapa stordriftsfördelar och därigenom minska kostnaderna. Man kan då även skapa samarbete med flera intressenter i vårt närområde. Vad vi vinner då är effektivitet, lägre kostnader och en starkare och bättre kommun. Vi kan sedan beroende på utvecklingen och utvecklade samarbeten se över frågan om kommunindelning framöver istället, då med en mycket bättre och tydligare bild av en framtida organisation.

Det är inte så bråttom, visa vägen först, och börja samarbeta, istället för att presentera något som ingen vet något om. Det enda vi kan vara säkra på vid en kommunsammanslagning nu, är att det kommer att kosta mycket för oss skattebetalare en lång tid framöver, det visar all erfarenhet, och så även kommunens egen utredning.

Ciao Lars

torsdag 21 maj 2009

Politikerna vet inte vad dom vill och varför!

På Öland går vi nu mot en folkomröstning, en omröstning om vi ska vara en eller två kommuner på ön. Men som saken är hanterad av politikerna så kan man ju inte annat än undra hur det står till i de valda församlingarna på Öland.

Är man över huvud taget intresserad av vad medborgarna tycker, och vill man verkligen att folk skall rösta, eftersom man lagt omröstningen till EU-valet den 7 juni, och ge sin åsikt i en omröstning? Och framför allt, vad är det medborgarna ska ta ställning till?

Politikerna har beställt en utredning för att belysa frågan.

Låt oss börja med utredningen som man beställt. Beställningen omfattade utredning, material för studiecirklar och en informationsbroschyr med en sammanfattning av utredningen för att sända ut till hushållen.
Utredningen som var klar i december, levererades till båda kommunerna vecka 2 i år, om den kan det bara sägas att den är undermålig och intetsägande, och då är jag vänlig.

Broschyren som sammanfattar utredningen kom ut till hushållen den 8 maj, mindre än en månad innan valet, och hela 4 månader efter att utredningen presenterats. Detta får väl anses som lite av rekord i slapphet.

Och sist men inte minst, det beställda studie materialet, det har aldrig över huvud taget producerats, än mindre levererats, och därmed har medborgarna – och politikerna! - gått miste om värdefull information och möjlighet att sätta sig ordentligt in i frågeställningen.

Den enda slutsats som politikerna drar av ovanstående är att man skall se över betalningen till konsulterna man anlitat, när den väsentliga frågan, som politikerna borde ställa sig, istället är om det över huvudtaget går att genomföra en omröstning under rådande förhållanden. Svaret är givetvis nej.

Politikerna försöker skynda på en sammanslagning som jag uppfattar det. Varför det är så bråttom har de dock inte kunna förklara på något vettigt sätt. Vad de talar om, är hur de olika kommunernas ekonomi ser ut, idag och historiskt. Man räknar och försöker bevisa hur bra man varit och att den andre tjänar mer osv. Ett av de stora argumenten som jag hört är att det är bättre att vara en växande kommun än två krympande, ja vad säger man om det? Hur kan de veta det då?

Det finns idag inget, i vare sig utredningen, eller i några idag presenterade argument som stödjer detta, och alternativet är inte två krympande kommuner, vilket förövrigt är ett rent sakfel, Mörbylånga kommun växer kraftigt för tillfället, alternativet är TVÅ växande kommuner.

Om man inte har fantasi att få dagens kommuner, med alla de unika och utvecklingsbara egenskaper och resurser de besitter, att växa, hur skall då dessa politiker kunna utveckla en gemensam större enhet?

Svaret på det är, att det kan de inte, det finns nämligen ingen tanke eller vision om den gemensamma kommunen.

Det vi kan förvänta oss, om det skulle beslutas om en gemensam kommun, är ett käbbel och kattrakande utan like, vem ska ha vad, var ska kommunhuset ligga osv. Utöver detta så är de ekonomiska vinsterna tveksamma. När det gäller den politiska församlingen, att den blir mindre, så spar det knappast pengar, det är icke, eller lågt arvoderade politiker som går bort. Däremot har man talat om, och det står i utredningen, att man vill ha större staber till politikerna, varför det? - detta är högt arvoderade tjänstemän. Övriga stordriftsfördelar går lika bra att ta hem i två samarbetande kommuner som i en sammanslagen, så där är heller ingen skillnad.Men låt oss titta på fusioner mellan företag i industrin då. En fusion mellan företag grundar sig inte på de historiska siffrorna, utan på vad en gemensam utveckling framåt ger för vinster. Det innebär att man har en klar syn på varför man gör fusionen, en strategi och vision, för den nya gemensamma enheten och framtiden, kort sagt, ett klart ledarskap.

Det är detta, dvs ett klart ledarskap och ett bevisat s a m a r b e t e som saknas i de båda kommunerna idag, och det är det som är ytterst nödvändigt för medborgarna att få se. En genomtänkt och klar gemensam utstakning av framtiden, som talar om varför man vill göra sammanslagningen och vad man kommer att vinna på det framöver. Det står till och med i deras egen utredning, att om man inte har en klar vision för sammanslagningen så är det lika bra att låta bli, för då blir 1+1 bara lika med 2, om ens det.

Det är i detta läge man med förvåning läser att en ledande politiker säger att ”det finns inget facit, utan man får gå på magkänsla”. Detta kallar jag total brist på Vision och Politiskt ledarskap eller komplett okunnighet, man borde kunna kräva mer av våra politiker i en för Öland så viktig fråga. För om det är ”magkänslan” som styr våra politiker, så blir man onekligen bekymrad.

Om inte politikerna själva vet varför denna sammanslagning skall ske, och då menar jag, motiverade med underbyggda och kommunicerbara argument, så är det väl helt uppenbart att frågan inte skall gå till en folkomröstning, speciellt inte en som politikerna försökt mörka så länge som möjligt.

Som jag ser det är kommunerna idag, inte mogna att gå samman. Bättre vore att kommunerna visar att de kan samarbeta, och skapa gemensamma organ för olika områden först, en gemensam sophantering, en gemensam och koordinerad skola, en gemensam syn på äldreboendet och så vidare. Efter det är det inga problem att ta ställning till en eller två kommuner, då har vi bevis på att det går, och att våra politiker kan ta ansvar och genomföra en gemensam utveckling.

Här krävs det politiskt mod och ledarskap, något som tyvärr verkar vara en bristvara på Öland. När man har ett undermåligt underlag, så drar man slutsatser av det, man skickar tillbaka frågan, fördjupar underlaget, och utvecklar en Vision och Strategi som medborgarna kan ta ställning till.

Inte som idag, försöker dölja den egna okunskapen och sedan även dölja frågan i ett val med garanterat lågt valdeltagande. Och eftersom detta är en stor och viktig fråga för hela det Öländska samhället, så borde man komma tillbaka i ett ordinarie kommunalval med frågan.

Och om det nu inte går att skjuta upp det stundande valet, så får väl vi medborgare göra nästa kommunalval till en ny omröstning i frågan, se till att politikerna bekänner färg och att en riktigt debatt skapas, där riktiga argument kommer fram.

Den här gången i god tid.

Ciao Lars

tisdag 19 maj 2009

Det har varit möte om en eller två kommuner i Färjestaden

I måndags så hölls då det första mötet anordnat av kommunen i frågan om folkomröstningen.

Först så kan man väl kommentera att uppslutningen inte var den största, drygt 40 personer, och personligen tror jag inte det beror på ointresse, utan snarare på att mötet var annonserat med en liten kort blänkare, några centimeter gånger några till, ja bedrövligt liten och otillräcklig.

Vill man att folk ska komma så ser man till att annonsera det tydligare, man kan till och med ta och skicka ut det till samtliga hushåll, vilket man mycket sent till slut gjorde med broschyren om folkomröstningen.

Så vad hände på mötet då, jo ett antal politiker fick nu chansen att säga vad de tyckte, och det var tyvärr inte så mycket det. Det var mer ett tyckande och inget underbyggt tyvärr, men vad kunde man vänta sig!

Nina Åkesson Nylander från KD tycket att det var en fråga om att vi inte skulle ha så mycket vi och dom, vi ska premiera vi-känslan, och enligt henne så är enda vägen till det, att slå samman kommunerna. Vidare så ansåg hon att det skulle stärka närheten och demokratin i form av att det skulle bli fler som blev engagerade i politiken, eller lättare att få fler engagerade, var hon nu fick detta ifrån. Det är ju precis tvärtom i denna fråga.

Tommy Eliasson från S tyckte att det skulle bli enormt mycket billigare, vi skulle enligt utredningen spara in i storleksordningen 20 till 40 Miljoner kronor, allt detta enligt utredningen, jag undrar vilken utredning han har läst, finns det ytterligare en som vi övriga inte har fått se? Han kunde dock inte svara på var de pengarna kom ifrån och hur det skulle vara möjlig, men det hade jag i och för sig inte väntat mig heller. Vidare så sa han att han skulle avgå när det blev en gemensam kommun, och lämna över till yngre krafter. Detta måste dock anses som en typ av valfläsk, för det är ju onekligen lockande då att rösta på en kommun, men han lämnade tyvärr inte några skriftliga garantier på att avgå.

Johanna Wouters från ÖP, hon tyckte att en gemensam kommun vore bättre, för då kunde man ta obekväma beslut, vilket nu var jobbigt tyckte hon, för det var ju så att människor kände igen henne i Mörbylånga. Detta skulle inte vara fallet i en större kommun och då kunde man ta vilka beslut som helst utan att en massa väljare hade åsikt om det, för de kände ju inte igen henne och visste vem hon var, kul tanke tycker jag. Speciellt med Ninas kommentar ovan om att det stärker demokratin med en gemensam kommun.

Övriga politiker hade väl lite mer nyanserad inställning till frågan, med tvivel och erkännande om att hela frågan hade skötts illa av inblandade politiker, vilket är klädsamt tycker jag. För saken är just den, att hela frågan har skötts mycket dåligt, för att inte rent ut säga klantigt av politikerna.

Man blir lite beklämd när man hör de ledande politikerna i kommunen ha så lite kunskap i detta, så man undrar, vem tog upp hela frågan om att anordna en folkomröstning i första hand? Vad var syftet, när de inte ens själva kan ta en genomtänkt och välgrundad ställning i ärendet??

Jag har ställt ett antal frågor och ställer dom nu igen, med riktad adress. Ni som får frågorna har ett par dagar att tänka igenom svaren, för jag kommer att ställa dom till er på mötet nästa måndag i Mörbylånga, då nästa kommunala informations möte kommer att hållas.

Frågorna lyder som följer.

Till Tommy Eliasson, Socialdemokraterna.

Du säger att det finns besparingar på ca 20 till 40 Miljoner att göra i en sammanslagen kommun? Var finns de, inom vilka områden? När kommer dessa att bli förverkligade? Och sist men inte minst, är det bara genom en kommunsammanslagning som detta är möjlig att uppnå dessa besparingar?

Till Nina Åkesson Nylander, Kristdemokraterna.

Du säger att demokratin kommer att bli utvecklad och närheten till medborgarna kommer att stärkas genom en sammanslagning. Hur är detta möjligt när antalet folkvalda kommer att halveras, och när vi också vet att den politiska representationen oftast hämtas från just närområdet till det politiska centrat, alltså där kommunhuset står och där församlingen har sina möten. Hur kommer du att säkerställa att befolkningen i de norra och de södra delarna, som redan idag känner att de är långt ifrån beslutsfattarna och inte får tillgång till samma service som övriga, får sina röster och behov tillgodosedda med en ytterligare centrering av politiken på Öland. Utöver detta så undrar jag vad du har gjort för att stärka demokratin och vi-känslan i rådande läge med två kommuner, och som kommer att bli så oerhört mycket bättre med en?

Till Johanna Wouters, Ölandspartiet.

Vad menar du med att det är mycket bättre med en större kommun för att du då kan ta mer jobbiga beslut, detta för att, då känner ju inte folk igen dig lika mycket som nu. Hur kan du förena denna åsikt med ditt uppdrag som folkvald politiker?

Jag ställer inte frågor till övriga deltagande politiker på mötet, men det betyder inte att ni kan vara helt lugna, jag har några till er också på nästa möte :-).

En allmän fråga som kommer till alla att besvara, det är att en utbredd kommentar från er har varit att ni inte klarar av att samordna och skapa bra gemensamme funktioner i kommunen, detta på grunda av bypolitiken mm, och att det därigenom är bättre att det blir en kommun så ni tvingas att göra det. Till detta har jag bara en kommentar, och det är att om ni inte lyckas, så dra då slutsatserna där av, avgå och lämna över till mer fantasifulla och intresserade människor då.

Ciao Lars

söndag 10 maj 2009

Det är dags att börja ta folkomröstningen på allvar nu

Mindre än en månad kvar till folkomröstningen, och det är bara några få som diskuterar och debatterar frågan.

Vad ska vi göra för att få igång debatten och sprida informationen?

För om politikerna inte vill ha debatten, så måste ju någon annan sätta igång den. Vad jag är lite orolig för, är att det bara blir ett fåtal som debatterar, skriver insändare, bloggar mm, att intresset ligger kvar på en låg nivå och därmed valdeltagandet.

För det är inte lätt för oss enskilda medborgare att hitta ut, att få igång en större informationsspridning och debatt. Vi har ingen stor plattform att tala ifrån, och det tar tid att skapa en.

Det är därför jag eftersökt aktiviteter från politikerna, vilket verkar vara omöjligt tyvärr.
Vad återstår då? Jo medierna, tidningar, radio och TV, vilket ansvar har dom i detta?
Givetvis borde dom ta upp frågan mer, kanske med lite mer vinklade reportage, där det ifrågasätts mer. Som det är nu så tycker jag att det mesta av rapporteringen har varit lite lamt, och det har inte synts så mycket. Samtidigt ska jag ju villigt erkänna att Ölandsbladet har ju startat sin valblogg, och tar snabbt och villigt in de insändare som skrivs i området, och det ska dom ju ha en eloge för. Men min oro är att det kanske inte läses av så många, att det passerar i det allmänna bruset, och jag skulle vilja se fler som uttalar sig, ger sina åsikter så att vi får lite fart i det hela.

För folkomröstningen är viktig, frågan om en eller två kommuner är viktig. Det tycker i alla fall jag, och jag hoppas att det är fler där ute i stugorna som tycker likadant.

Som ni kanske förstår av min text ovan, så trevar jag lite, söker finna vägar som kan engagera, men vet inte riktigt hur det ska gå till.

Är det någon läsare som har idéer? Kom med förslag, i kommentarerna under artikeln, eller sänd ett mail till olandsval@hotmail.com om det känns bättre, jag vet att alla inte vill skriva öppet här på bloggen.

Ciao Lars

lördag 9 maj 2009

Socialdemokraterna har i alla fall visat hur dom tänker agera.

Jag var på köpstaden i Färjestaden och handlade idag (lördag)!

Socialdemokraterna hade stort pådrag för valet :-), bra tänkte jag!!! Men vad ser jag, det enda de pratar om är EU-valet. Bara om att, du går väl och röstar i EU-valet!! Inte ett enda ord om Folkomröstningen, inte en kommentar, det enda de ville, var att jag skulle rösta på deras kandidat i EU-valet, och hur viktigt EU-valet var.

Jag blir helt stum, ni skiter ju totalt i oss medborgare, och jag kan nu säga utan att rodna, NI LJUGER i alla era fina uttalanden om att folkomröstningen är viktig och att information ska ut. Jag har alltså totalt rätt i mina tidigare insändare om att ni försöker gömma valet, och få det att passera så obemärkt som möjligt. Det finns inget annat sätt jag kan tolka det på.

Jag skulle vilja höra Socialdemokraternas ledare, Tommy Eliasson, här i Mörbylånga kommun förklara hur ni tänker, om ni över huvud taget tänker??

Så nu kära politiker är det dags att börja förklara er, och det högt och ljudligt för medborgarna. Kom ut ur era garderober, där ni sitter och trycker. Era trygga och skyddade platser i kommun och dess politiska organ är snart upp till revision, hoppas jag.

Ciao Lars

Har inte Politikerna fattat något än?

Läser dagens Ölandsbladet, och med stor förvåning så ser jag att politikerna uttalar sig igen om att det finns information att hämta om folkomröstningen och att de hoppas på ett stort valdeltagande.

Information att hämta?
Ja återigen så säger man att informationen finns på kommunens hemsida, man lägger till och med till, att den finns att hämta där för den som är intresserad. Jag har sagt det förut och säger det nu igen. Öland har en stor andel äldre i sin befolkning, och man kan anta att alla inte har, eller är så vana vid, datorer och Internet.
Det, kära politiker, betyder att informationen inte kommer fram till en stor del av medborgarna, är det så svårt att fatta?

Sedan när det gäller ett stort valdeltagande.
Om ni ville ha ett stort valdeltagande och att folkomröstningen ska debatteras, så vore det väl en självklarhet att lägga folkomröstningen i det ordinarie kommunalvalet istället för att som nu gömma undan det i EU-valet. EU-valet har ju, som vi alla vet, ett garanterat lågt valdeltagande, och kombinerat med den tystnad och informationstorka som varit rådande så är fortfarande min fråga, om ni politiker verkligen ville, att valet skulle uppmärksammas.

Nej nu får ni läsa och börja dra vettiga slutsatser av det som skrivs och sägs.

- Se till att alla medborgare får vettig och relevant information utsänt till sig via posten, och då menar jag inte den lilla nöd broschyr som nu äntligen sänts ut.

- Lägg om folkomröstningen till Kommunalvalet nästa år istället, för ni har katastrofalt misslyckats med det upplägg som är nu.

Ciao Lars

fredag 8 maj 2009

J'accuse!

”ÄNTLIGEN” ropar Lisbeth Lennartsson :-), som ett eko av Gert Fylking när litteraturpriset annonseras. Har nu någon fått ett pris? Nej så väl är det inte, Lisbeth ropar ut att äntligen har debatten kommit igång. Det hade varit riktigare om hon sagt, att ÄNTLIGEN har någon eller några tagit tag i hennes jobb, för det är just det det är frågan om, att Lisbeth, som en av de högst ansvariga politikerna, skulle ha startat detta för länge sedan och inte försökt smyga med frågan i kulisserna. En så viktig fråga som folkomröstningen handlar om, borde ha informerats, debatterats, stötts och blöts mycket tidigare och helt öppet. Frågan är ju också en av de stora kommunala frågorna, så istället för, att som Lisbeth önskar, att det blir ett högt valdeltagande i EU-valet, dit man har förpassat/gömt, välj vilket du tror, folkomröstningen, så borde den ju självklart ligga i Kommunalvalet ett år senare istället.
Nej det är nog dags att damma av andra gamla citat istället, jag tänker närmast på Emile Zola och hans ”J’accuse!” ,”Jag Anklagar!”, för det är mer passande i detta tycker jag.

Jag Anklagar politikerna i Borgholm och Mörbylångas Kommun för att undanhålla medborgarna nödvändig information och debatt i denna viktiga fråga

Jag Anklagar politikerna för att sakna vision om det framtida Öland

Jag Anklagar politikerna för att missbruka sin ställning som medborgarnas tjänare

Jag Anklagar politikerna för att …………. ja fortsätt att fylla i vad du själv tycker.

Listan kan bli lång, och det vore kanske på sin plats att den sammanställdes för att visa politikerna att det finns krav här ute, bland befolkningen, som bör både beaktas och tillgodoses.

Så nu gode Lisbeth och övriga politiker, det vore kanske bäst att låta slutsatserna vara, till att det riktiga Kommunalvalet har genomförts, och låta medborgarna säga sin mening då istället. Vid ett val som betyder något och där information och debatt har kunnat ske, på ett för medborgarna bra sätt.

Ciao Lars

torsdag 7 maj 2009

Kommentar som inte kom med

Här kommer en kommentar till: Ett Öland? För Vem? Var är Visionen? som ni kan läsa nedan.
På grund av att bloggen hade lite tekniska problem kom den inte med, så jag publicerar den nu och här istället.


Hej Lars!

Tack för en välskriven och fokuserad insändare. I stora delar håller jag med dig i din kritik, både när det gäller utredningen och kommunledningarnas passivitet i frågan. Först ett försök att precisera min egen inställning i frågan om en kommun eller en ökad samverkan mellan de två.Jag har ingenting emot att Öland blir en kommun men det ska ske som en organisk sammanväxning, inte som en forcerad och oöverlagd administrativ reform.Instrumenten, verktygen för att samarbeta mera och bättre finns redan idag. Vi har ett kommunalförbund för räddningstjänst, näringslivsbefrämjande m.m. Vi ingår redan i ett regionförbund där vissa länsövergripande frågor med viss framgång kan hanteras. Vi i Borgholm kan om vi vill gå med i kommunalförbundet Kalmarsundsregionens renhållare, KSRR, som Mörbylånga redan finns med i. Vi kan fylla Ölands Kommunalförbund med många flera samarbetsområden när vi finner att just dessa områden är lämpliga för samarbete. Vi är fria att bilda nya kommunalförbund och samarbetsorgan med de kommuner eller kommungrupper som passar i olika sammanhang.Om vi så småningom märker att det funkar så bra att samarbeta att det egentligen bara är en formsak, då kan vi ta det sista steget och slå våra påsar ihop. Men vi kanske kommer fram till att det passar med samarbete om 60% av den kommunala verksamheten och att 40% sköts bäst i respektive kommun, då kanske vi ska stanna där. Vi har inte bråttom, det är viktigare att det blir rätt och till största nytta och glädje för oss ölänningar.Hela frågan om sammanslagning fungerar som ett försök att dölja att de maktbärande partierna och kommunledningarna i våra två kommuner i grunden har misslyckats med sina arbetsuppgifter, att behålla en hög kvalitet och attraktionskraft på ön, att utveckla skola, kultur- och näringsliv så att flera vill flytta hit som grundval för ytterligare utveckling. Nu är det bara sovstaden, förorten Färjestaden som växer. Nu lanserar man undermedicinen, en administrativ reform av tveksamt värde, som skenlösning i stället för att ta tag i de faktiska problem vi har. Jag saknar, liksom du, visionen och fantasin hos våra båda kommunledningar, men också det politiska handlaget och fingertoppskänslan.Utredningen,ja, den dyrbara utredningen. Du pekar i din text på att den är otydlig och bemängd med lösa tyckanden och ogrundade slutsatser. Jag vill spä på med att utredarna till stor del har missat sitt uppdrag. Om detta beror på otydlighet hos uppdragsgivarna eller missuppfattning hos konsulterna vet inte jag. Utredningen behandlar inte som alternativ dels utvecklat samarbete, dels sammanslagning utan istället jämför man dagens outvecklade samarbete med sammanslagning.Slutligen några ord om kommunledningarnas passivitet i folkomröstningsfrågan. Den splittring inom partierna som Lisbeth Lennartsson pratar om i sin kommentar här ovan är naturligtvis inget skäl för kommunledningarna att vara passiva i informationsfrågan, det är bara trams. Har man fått förtroende av väljarna att leda det politiska arbetet i en kommun är man i en sådan här fråga skyldig att vara ute i god tid för att kunna förse folkomröstarna med balanserad och riklig infomation och många tillfällen att lyssna till debatter och analyser så att folk har möjlighet att väga skälen för och emot de olika alternativen. Inget av detta har skett och bara en månad återstår till dagen då ölänningarna ska rösta. Icke godkänt.Sammanfattning: Ta tag i de verkliga utvecklingsproblemen istället för att spilla kraft på administrativa skenreformer. Samarbeta gärna mer på de områden och i de former som passar, kanske växer vi så småningom ihop, kanske hittar vi en lagomnivå för samarbetet.

Med vänliga hälsningar,
Claes Horn, Löttorp

onsdag 6 maj 2009

Varför har politikerna så bråttom

Politikerna försöker skynda på en sammanslagning som jag uppfattar det. Varför det är så bråttom har dom dock inte kunna förklara på något vettigt sätt. Vad dom talar om är hur de olika kommunernas ekonomi ser ut, idag och historiskt. Man räknar och försöker bevisa hur bra man varit och att den andre tjänar mer osv.

Men låt oss titta på fusioner mellan företag i industrin då. En fusion mellan företag grundar sig vanligtvis inte på de historiska siffrorna, utan på vad en gemensam utveckling framåt ger för vinster. Det innebär att man har en klar syn på varför man gör fusionen, en strategi och vision för den nya gemensamma enheten och framtiden. Det är detta som saknas i de båda kommunerna idag, och det är det som är så nödvändigt för medborgarna att få se. En genomtänkt och klar vision inför framtiden, som talar om varför man vill göra sammanslagningen och vad man kommer att vinna på det framöver. Det står till och med i deras egen utredning, att om man inte har en klar vision för sammanslagningen så är det lika bra att låta bli, för då blir 1+1 bara lika med 2, om ens det.

Kommunerna har ju idag kontakter med olika huvudorter, Mörbylånga med Kalmar och Borgholm mer med Oskarhamn, detta har fått till följd att Borgholm idag står utanför en del av de samarbetsorgan som finns, exempelvis, Renhållningsförbundet, Komvux, Kalmar läns pensionskassa mm. Detta kanske inte är så viktigt i och för sig, men det visar på att man har en del att göra innan man går vidare. Men värt att notera är att båda pratar om närmanden till Kalmar för den gemensamma kommunen, det står även så i utredningen. Men det vore kanske bäst att närma sig varandra först innan man tar nästa steg.

Som jag ser det är inte kommunerna idag mogna att gå samman. Det skulle vara bättre att utvecklas tillsammans sida vid sida istället. En utveckling där den lokala kontakten till medborgarna bibehålls och utvecklas, och där det gemensamma i kommunerna utvecklas i form av till exempel en gemensam syn, röst och agerande för Öland som region utåt och skapa gemensamma organ i olika områden, som man förvisso redan påbörjat glädjande nog.

Detta skulle enligt min mening utveckla Öland, träna politikerna och därmed kunna ligga till grund för en ny fråga om sammanslagning om kanske 10 år, när vi ser att det är möjligt och det finns en vision för Öland som helhet.

Vi kommer inte att förlora på att vänta med frågan, snarare vinna.

Ciao Lars

tisdag 5 maj 2009

Länk till Mörbylångas kommunsida

Här kommer en länk till Mörbylånga Kommuns hemsida, där kan ni hitta utredningen om Öland en kommun, och den broschyr som skall sändas ut till samtliga kommuninnevånare.

Det är inte mycket, men det är vad som finns för närvarande.

http://www.morbylanga.se/sv/Startsida/om-kommunen/Folkomrostning/

Ciao Lars

Organisera en eller flera hearings

Folkomröstningen närmar sig med stormsteg, och vad gör politikerna? Ingenting som vanligt.
Den enda lilla information som ska skickas ut, en broschyr, som på något vis ska sammanfatta utredningen, har ännu inte kommit ut till hushållen. Broschyren som finns att läsa på Kommunens hemsida är kort och intetsägande, och det får en att undra lite hur våra politiker tänker. Är denna fråga viktig för dem? Och om den är det, så varför vill dom då inte att medborgarna ska få fullgod information i frågan, och tid till debatt och eftertanke, innan folkomröstningen ska ske?

För att råda bot på detta så finns det ändå tid att anordna några hearings med ansvariga politiker i panelen. En hearing där medborgarna kan ställa frågor om alternativen, och där politikerna får ta ställning och svara på medborgarfrågor.

Det kan inte vara så svårt att genomföra. Sätt upp en utomhus scen i Färjestadens hamn och i Mörbylånga hamn, så även på Eketops borg och i Himmelsberga. Gör två helger till picknicks utfärd för medborgare och familjer där man kan grilla både korv och politiker. Det kan bli en folkfest, och kanske lite råda bot på den informationstorka som råder.

Så sätt igång och organisera det nu, det är inte så svårt att göra. Det krävs bara lite snabbhet i tanken, vilja och en gnutta projektledningsförmåga. Frågan är bara, finns det i våra politiska partier och församlingar?

Ciao Lars

måndag 4 maj 2009

Ett Öland? För vem? Var är Visionen?

Våra kommunpolitiker har beställt och genomfört en utredning angående Öland och om vi ska vara en eller två kommuner. Denna utredning var klar i december förra året, och presenterades för de två kommunfullmäktige andra veckan i januari i år. Efter det har det varit en enda stor tystnad. Beslut har fattats om att genomföra en folkomröstning i samband med EU-valet den 7 juni, lite drygt en månad kvar dit. Var har informationen till medborgarna tagit vägen? Varför denna tystnad? Och framför allt, varför lägga folkomröstningen vid det val som knappast röner någon uppmärksamhet, ej heller något större valdeltagande? Kan det vara så att man försöker smyga igenom denna s.k. folkomröstning så obemärkt som möjligt?
Vad jag förstår så var meningen med valet av datum, att man skulle kunna genomföra en kommunsammanslagning redan till valet 2010, man behöver ju inte vara speciellt konspiratoriskt lagd för att misstänka att politikerna snabbt vill städa undan frågan med ett på förhand tänkt resultat.

Men vad är det nu man föreslår och vad är argumenten

Låt oss först titta lite på den utredning som har gjorts. Utredningen är ett 79 sidor långt dokument som inte pekar åt något håll, det säger för det mesta att det är bättre med en kommun, men följer oftast upp med att det givetvis kan vara lika bra med två :-).
Rent ärligt så får den mig att tänka på Hasse o Tage och deras pastor Jansson, som inte hade några bestämda åsikter om någonting, ”livet är som en påse, tomt och innehållslöst, om man inte fyller det med något, karameller kanske” ja så är det, men de glömde fylla den med något, i alla fall som det ser ut nu.

Argumenten i utredningen varierar från globaliseringen i världen till en djuplodande kostnadsredovisning för olika verksamheter i de två kommunerna, och då är det de historiska kostnaderna som är baserade på vad kommunerna var för sig har profilerat sig på. Här visar man inte på vad eventuella förtjänster kan vara, utan bara upprepar någon form av mantra, att det är bättre att vara stor än liten, och mycket billigare, utan vidare bevisföring.
Man berör även frågan om regionförbundet där båda kommunerna är representerade med ett mandat var och därmed en röst var. Här säger man att man förvisso kommer att förlora en röst/mandat, men att genom att prata med en röst så skulle man vinna på det. Detta är ju inte helt med sanningen överstämmande, man kommer för det första förlora 2 röster, eftersom Mörbylånga genom befolkningsökning kommer att bli representerade av två mandat i fortsättningen. Vidare så skulle jag vilja säga att det är bättre att ha 3 röster och med dem tala med gemensam röst, men detta innebär ju att politikerna måste enas och föra en gemensam politik utåt för Öland som helhet.

En annan kommentar i utredningen är till exempel att människor utanför Öland ofta uppfattar Öland som en kommun, och då blir ju en kommunsammanslagning bara en bekräftelse av en redan existerande uppfattning, hoppsan :-). Det finns fler lustigheter i utredningen av samma natur men jag skall här inte rada upp dem.

Det finns dock en central del i utredningen, och det är en del som politikerna och utredarna missat katastrofalt i, eller medvetet förträngt, välj vilket du själv tror.
Man skriver tre viktiga saker i utredningen och det handlar om Vision, Mission och information:

”Utan en gemensam Vision för den nya kommunen finns det en stor risk för att 1+1 blir 2, dvs inga egentliga vinster uppstår”

”Utan ett uppdrag (”mission”) utgående från Ölänningarnas och Öländska företags vardag blir det svårt att gå från tanke till verkstad”

”Information är den tredje viktiga faktorn” här pratas det om tema kvällar kring olika frågor, informations material mm, som en mycket viktig faktor för att medborgarna ska kunna avgöa frågan.

Så låt oss titta på dessa frågor lite.

VISION

Vad jag förstår så har politikerna ingen som helst vision i detta, jag har ställt frågan till ett par av dem. De svar jag fått har varit i klass med ”mera service för mindre pengar” och det får mig bara att tänka på björnen Baloo i Djungelboken med Beppe Wolgers sköna röst, ”va så säker på de, ja e både listig o stark” :-).

En annan kommentar kan man läsa i en Socialdemokratisk insändare i Ölandsbladet den 25/4.
”De ekonomiska vinsterna är betydande och vi får ett starkare underlag för långsiktig planering av verksamhet och service. Detta är nödvändigt för en hållbar ekonomi men också en hållbar miljö på Öland” Ja vad säger man om det då? Det bästa man kan säga är ju att man i två meningar fått in en radda med modeord, långsiktig planering, verksamhet o service, för att inte tala om ekonomi och miljö. Men om man inte klarar av detta idag hur ska man då klarar av det i framtiden, och framför allt hur ska man klara av det utan en vision för framtiden.

Det är just bristen på vision som skrämmer mig. Politikerna har idag ingen uttalad vision om en gemensam kommun på Öland, och man vill framför allt inte ta ställning i detta och driva en klart uttalad linje.

Det är inte som en del politiker försöker säga, att det är fråga om ”En gemensam växande kommun eller två krympande kommuner”, vi kan bygga Ölands framtid med två växande kommuner med ett gemensamt intresse för ön och dess framtid. Det enda som behövs är lite fantasi och VISION.

MISSION

Här jämför man med kommunsammanslagningen på Gotland, där man skapade kommunkontor ute i de olika kommundelarna, detta för att motverka att en allt för stor centralisering skulle ske och att därmed säkerställa att operativa delar fanns ute i kommundelarna och att en närhet till medborgarna skulle säkerställas. Vad gäller Öland är detta en otroligt viktig fråga, främst med tanke på att nuvarande 2 kommuner redan har svårt att tillgodose sina ytterområden så som södra och norra Öland. Det är inte bara en vitt spridd uppfattning att kommunerna idag inte bryr sig speciellt mycket om sina norra respektive södra regioner vad service och liknande beträffar. Vi ska här inte nämna skolan som i en kommun som säger sig vilja växa är ett så bedrövligt kapitel.
Återigen är det ett exempel på att det saknas insikt, vilja och vision.

INFORMATION

Ja så kommer vi nu till det som jag började med att fråga efter, var är den?
Under skrivandets gång såg jag idag i tidningen att det tydligen skall komma ut en viss information till medborgarna, närmare bestämt kommer ett utskick att göras den 8/5, alltså en månad före valet. Behöver jag understryka att det är för lite, för sent och enligt mitt sätt att se det ett hån mot väljarna i denna så viktiga fråga. Man har inte ens läst sin egen beställda rapport ordentligt, där det så klart uttrycks att detta är en central fråga och oerhört viktig.

Här arrangeras inga möten, inga temakvällar och framför allt så smyger politikerna undan sitt ansvar. Det enda man gör är att skicka ut en liten broschyr (som för övrigt har mycket att önska) och hänvisar alla sedan att läsa rapporten som finns att hämta på kommunernas hemsidor. Om inte politikerna har läst sin rapport, så kan jag upplysa dom om att det där står, att Öland har en stor andel äldre i sin befolkning, och man kanske kan anta att vanan och tillgången till Internet inte är så utbredd bland äldre, är dom inte värda att få denna utredning för genomläsning, ska dom inte kunna ha samma rätt att ta ställning i frågan?
Svaret jag fått på frågan om varför information inte skickats ut tidigare är, att man då trodde att det skulle hamna i pappersåtervinningen istället. Det är en politikers tillit till sina väljares förmåga att läsa och bedöma viktig information, tack för den.

Politikerna har dock haft hur mycket tid som helst på sig att bättre planera detta, man tog ju beslut om en utredning redan våren 2008, och man har tagit beslut om en snabb folkomröstning. Varför kunde man inte ta upp den så viktiga debatten tidigare, istället för som nu, tiga ihjäl den, och hoppas på att vi inte ska märka något innan det är för sent.

Här är en travestering på en känd politikers uttalande på sin plats tycker jag.
”Någon djävla ordning måste det vara i ett Parti/Kommun”, men jag ser tyvärr ingen, vare sig i Mörbylånga eller Borgholm.

Vad kan vi göra nu då.

Det ser för mig ut som att behovet av ett riktigt Ölandsparti, kanske Ölands Väl, är starkt idag, inte ett sådant avsomnat parti som idag existerar, utan ett vitalt, riktigt egoistiskt Ölandsparti som bara sysslar med frågor om och för Öland. Ett parti, representerat i både Mörbylånga och Borgholms kommun, som visar att man kan ha vision och samarbete i övergripande frågor, driva gemensam politik för Öland och dess medborgare, samarbeta konstruktivt över kommungränsen, men samtidigt behålla närheten till väljarna och ta tillvara livskraften i alla delar på ön. Ett Öland med TVÅ kommuner, som skapar tillväxt och framtidstro, när detta är genomfört så kan åter frågan om man ska vara en eller två kommuner komma upp på dagordningen om man vill, men jag tror personligen inte det kommer att vara så nödvändigt då, men vem vet. Man har då i alla fall gett Ölänningarna en chans och en utveckling, istället för detta tjafs och undansmitande man ger idag.

För en sak är säker, med fantasi och vision så skulle båda regionerna kunna expandera och utvecklas, med en stor inflyttning och ökade skatteinkomster som följd. Ta bara Mörbylånga, en ort som skulle kunna konkurrera med Båstad om man bara hade lite fantasi, men då måste man ju tänka lite mer långsiktigt.

Nej avslutningsvis skulle jag vilja säga, flytta omröstningen till ordinarie kommunval nästa år, så att politikerna tvingas ut och måste ta ställning.

Och om det nu inte går, för att politikerna har smugit med frågan så länge, så får väl vi väljare, i alla fall göra nästa ordinarie kommunval, till en folkomröstning. Ställa dom mot väggen igen då, kräva klara besked på var dom står och framför allt kräva att det kommer ut vettig information i tid och att frågan diskuteras grundligt.

Med hopp om den förändring och utveckling som Öland förtjänar.

Välkommen till Ölands Väl

Hej o välkommna till den nya Bloggen Ölands Väl.

Jag heter Lars Nilsson-Lund, och jag startade denna blogg som en reaktion på, vad jag tycker, våra alltför inkrökta Politiker, och framför allt det som händer i den stundande folkomröstningen om En eller Två kommuner på vår Ö. Jag skall återkomma till omröstningen i ett senare inlägg men kort så ser det ut som följer.

- En utredning är beställd och genomförd av kommunen, och den säger ingenting tyvärr.
- Informationen har varit praktiskt taget noll till medborgarna på Ön
- Folkomröstningen är lagd till EU-valet, garanterat lågt valdeltagande
- Partierna vill inte ta ställning och inte skapa debatt i frågan
- Utan debatt och information så kommer politikerna göra som dom vill.

Nej lägg folkomröstningen i det ordinarie kommunalvalet så tvingar vi politikerna att ta ställning och informationen och debatten kommer igång.

Ja det var lite av orsaken till att starta bloggen, men sedan så tänkte jag att utöver detta så kanske det är dags att vi skapar ett forum för att ta fram ideer och åsikter om vad som är bra och mindre bra på vår Ö. Hur vi kan utveckla den och skapa en levande kommun som inte avfolkas i vissa delar på grund av att servicen försvinner mm. Ja kort sagt ett forum för ideer och kanske också en liten nagel i ögat på våra kära kommunpolitiker och dess fullmäktige.

Bloggen skall vara ett forum för alla som bor på Öland, och som har tankar och åsikter om vår vackra Ö.

Här skall man kunna vädra det mesta om hur vi kan utveckla Öland och hur vi ska få våra politiker att börja tänka på medborgarna, och därmed skapa en möjlighet att leva och bo på hela Ön med en godtagbar service nivå.
Mén nu säger kanske någon att det blir ju bara mina ideer. Ja en blogg är ju sådan att det är jag som har den som tar upp frågorna, men vi ska nog hitta en väg att kunna ändra lite på det, dels så hoppas jag att kommentarerna till inlägg skapar nya frågor, och då ska jag ta upp och lägga ut dom. Sen så får vi se vad vi kan göra med mail och liknande så att alla kan komma till tals här.

Ja det var lite av vad jag tänkt mig, det ska bli intressant att se och följa vad ni vill göra ev den :-).

Ciao Lars