Porten till Alvaret

Porten till Alvaret
Foto: Annika Lund

onsdag 17 juni 2009

Tystnaden

Ja nu är valet över, och medborgarna har sagt sitt!

Det blev ingen sammanslagning av kommunerna, och väl är väl det för tillfället.

Men vad händer nu då?

Det är tyst som i graven, inga politiker uttalar sig om framtiden som vanligt. Var det ett bra resultat eller? Ja visst var det ett bra resultat, för tillfället, men nu borde ju politikerna vara på alerten, eller hur? Men inget händer, inga uttalanden, inga visioner, inga uppkavlade ärmar, eller jävlar anamma :-).

Jag har länge funderat över det, och nu mer än någonsin. Vi kanske behöver ett nytt RIKTIGT Ölands parti? Ett parti som har fantasi och vilja att utveckla vår fantastiska Ö, till vad det skulle kunna vara, en blomstrande Ö, med inflyttning av bofast befolkning, och därmed kreativitet och nya idéer. Med viljan att utveckla Ön så att vi kan få service och skatteintäkter så att alla delar av vår Ö kan utvecklas.

Det enda som krävs är lite visioner, vilja och framför allt respekt och förståelse för kommunens innevånare.

Jag har sagt det förut, och jag säger det igen, vi kan fördubbla Mörbylångas kommun inom en 10 års period, det enda som krävs är fantasi och vilja, alla förutsättningar finns, det är bara att sätta igång med arbetet.

Med utveckling och tillväxt menar jag då att det inte behöver ställas ort mot ort, skola mot skola. Med rätt utveckling kan vi ha ett högstadium i både Mörbylånga och i Färjestaden, vi skulle till och med kunna ha ett gymnasium, så att våra barn, Öns framtid, inte behöver flytta ifrån Ön för att fortsätta sin utbildning, som min fru Annika var tvungen till. Detta är nämligen viktigt, att inte sända signalen till våra barn att dom måste flytta för att kunna fortsätt sin väg ut i framtiden. Framtiden kan ju även finnas här på Öland.

Så vad gör vi? Ska vi bilda ett riktigt Ölandsparti eller inte, ett parti som sysslar med vår Ö, och lämnar övrig rikspolitik där hän, till rikspartierna, så att vi inte behöver tänka på om vi är Socialdemokrater eller Moderater, utan just bara bry oss om vår egen närmiljö i de kommunala frågorna?

Ja det är den stora frågan jag vill ställa nu. Vad tycker ni?

Ciao Lars

måndag 8 juni 2009

Och så var det dagen efter!

Ja då var det dagen efter valet då, valresultatet är räknat och det blev ett rungande nej.
Frågan är nu vad som ska hända efter detta, kommer frågan att vara död för lång tid framöver som vissa politiker säger? Jag hoppas verkligen inte det blir så, för det är nu arbetet börjar.

Att det var så många som gick och röstade är ju glädjande, att det finns ett så stort engagemang och att folk bryr sig om vad som ska hända med vår kommun och Ö. Det borde sända en signal till politikerna att just detta engagemang borde tas till vara och att nu kavlar vi upp ärmarna och sätter igång arbetet framåt.

Vad behövs nu?

Starta arbetet med att utveckla scenariot för en dubbelt så stor kommun i Mörbylånga. Med en väl uppbyggd strategi så borde detta kunna genomföras och förverkligas inom en 10 års period, kanske till och med på kortare tid.

Sammansätt en tankesmedja med detta uppdrag, gärna sammansatt av politiker och medborgare i kommunen. Ge uppdraget att utveckla ett scenario enligt ovan, och sedan ett handlingsprogram för att nå dit.

Med ett sådant underlag kan man nämligen planera utvecklingen, ta vara på resurserna och ta enskilda beslut som blir rätt i det långa loppet. Inte som idag, där ett beslut sedan faktiskt hindrar ett annat, och motverkar en långsiktig utveckling.

Kommunen har enorma tillgångar att utveckla, men den utvecklingen måste ske med en helhetsbild som utgångspunkt. En helhetsbild där hela kommunen utvecklas, där orterna hänger ihop och stödjer en hållbar och långsiktig utveckling söder och österut också.

Då kommer vi att se en inflyttning av permanent boende på ön, och därmed en ökad skattebas, som är nödvändig för att kunna utveckla servicen i kommunen.

Bygg på våra fördelar, genom att skapa ett väl fungerande samhälle i alla delar av vår kommun, så kommer även grunden för rekreation och turism kunna ökas och gynnas, vilket ytterligare stärker kommunen.

Det finns många medborgare här i kommunen med idéer och tankar om detta, jag vet, för jag har talat med en hel del om det. Så starta nu och ta tillvara den kreativa kraft som finns här på Öland.

Starta utvecklingen nu!

Ciao Lars

söndag 7 juni 2009

Idag är det folkomröstning, Gör din röst hörd!!

Oavsett din åsikt i folkomröstningen, så är det viktigt att du går och röstar.
Lycka till och ha en bra dag.

Ciao Lars

fredag 5 juni 2009

För ett enat Öland, krävs det ett NEJ nu.

Ja nu är vi i slutfasen inför folkomröstningen, insändarna har varit många, men tyvärr har argumenten varit färre, både på ja och nej sidan.

Jag har argumenterat en hel del mot sammanslagningen av kommunerna på Öland under denna tid. Men låt mig förklara, jag är egentligen för ett enat och väl fungerande Öland, problemet är att det inte kan ske på det sätt som politikerna försöker göra det på nu.

Vi har inte råd att gå in i ett politiskt experiment nu. För det är just vad man måste definiera det som, ett experiment.

Låt mig ge en bakgrund till problemet. Om vi tar industrin, som det har hänvisats till från en del politiker, så är det två sätt som företag kan gå samman på. Det ena är att ett företag köper det andra, och det andra sättet är att man genomför en fusion som lika parter.

När ett företag köper ett annat är det enkelt, rent tekniskt, att genomföra, då bestämmer det köpande företaget hur man vill integrera det andra företaget. När det gäller fusion, som i fallet med Ölands två kommuner, så är det besvärligare, och framför allt mycket mer kostsamt.

I båda fallen så krävs det dock att företagsledningarna har gjort sin hemläxa, lagt fram strategi och scenario om hur framtiden ska se ut, bakgrunder till varför man skall genomföra detta, och framför allt en väl analyserad lönsamhetskalkyl, allt detta, plus en projektplan som visar hur det skall genomföras. Detta presenteras för styrelsen och för aktieägarna, i kommunfallet skulle detta vara medborgarna, och aktieägarna har att ta ställning till om planen, strategin och framför allt lönsamheten är tillräcklig för att godkänna genomförandet.

När det gäller våra politiker, så har dom inte gjort sin hemläxa, dom har ingen strategi, inget scenario om hur framtiden ska se ut, dom har helt enkelt inte tänkt igenom hur detta ska genomföras, det finns ingen projektplan för genomförandet. Vi får höra att det inte finns något facit, och att man får gå på magkänslan. Politikerna ber oss helt enkelt att rösta på något som varken dom eller vi vet hur det ska bli, lite slarvigt säger man, det får ni se senare.

Detta är inte gott nog, inget företag i världen skulle få ok på detta av sina aktieägare, varför skulle då vi, medborgare, godkänna det?

Vad Öland och dess innevånare behöver, är en utveckling, där servicen ökar, kostnaderna minskar, inflyttningen ökar och därmed befolkningen, för att inte nämna en politik som ser till att utveckla hela Ön, även de norra och södra delarna, som idag får se sin service minska stadigt. Framför allt behöver vi ansvarfulla och fantasifulla politiker som ser att samarbete mellan kommunerna kan leda vägen till allt detta och sedermera kanske även till en gemensam kommun.

För detta krävs det att kommunerna utvecklar scenarios och planer för växande kommuner, planer som sedan ska ligga till grund för åtgärder som måste göras för att just stimulera inflyttning till kommunerna så att man får den tillväxt man behöver. Dessa planer måste ta hänsyn till alla delar av kommunen, även de sk ytterområdena. För med scenarios om framtiden, som ger en bild av hela kommunen, så kan vi se vilka åtgärder som gynnar utvecklingen och vilka som kommer att motverka den.
Jag har sagt det förut och säger det igen, det är inte så bråttom med en sammanslagning. Börja utvecklingen genom samarbete och ta hem vinsterna direkt. Utveckla ett scenario om framtiden som vi tror på, och sedan en strategi för att nå dit. När vi medborgare sen ser hur alla delar av kommunen utvecklas och går framåt, ser hur samarbetet med Borgholm och Kalmar utvecklas och gynnar oss med en positiv utveckling. Ja då är det kanske dags att ställa frågan igen.

Låt det inte gå prestige i detta, erkänn att det blev lite fel, det händer ju alla att det blir ibland.
Sammansätt en tankesmedja, med uppdrag att utveckla just de nödvändiga scenarierna i båda kommunerna. Det kan vara en blandning av politiker, företagare, skolelever, pensionärer mm. Jag är övertygad om att det är många som skulle vara intresserade av att delta i detta, och då menar jag, att delta utan ersättning, förutom en bit mat kanske, och en och annan pilsner om det skulle vara ok. För det finns många som bryr sig väldigt mycket om vår Ö, och skulle med glädje delta i en sådan inbjudan till förändring.

Så ta vara på idéerna och kreativiteten som finns bland medborgarna, och börja arbetet med framtiden nu. Men gör det i rätt ordning.

Med hopp om en positiv utveckling för vårt Öland, där medborgarna får vara med.

Ciao Lars

onsdag 3 juni 2009

Tillbaka till Öland och valet.

Så var man hemma igen, efter en härlig helg i London med Ebba :-). Sista dagen var det jakt på skor, och även det uppdraget slutfördes lyckligt. Ebba hittade ett par skor som gick i blått, med två nyanser. Riktigt snygga, och inte så höga klackar så Ebba kan dansa i dom utan att riskera att vricka fötterna. Nu är det bara lite bling bling som skall till, vilket Ebba får leta efter i Göteborg, en fotkedja, halsband och örhängen, det ska gå i guld, silver blir för kallt enligt Ebba, en liten estet är hon också. Helt klart kommer hon att bli balens drottning :-), tycker jag som stolt far och givetvis totalt partisk i frågan :-).

Så vad har då hänt här på Ön under tiden vi varit borta? Läser lite i tidningarna och noterar att det sakta sker en ändring på Barometerns löpande omröstning, nej-sidan tycks nu vinna mer och mer mark i den. De olika artiklarna och insändarna andas också en svängning tycker jag, med tonvikt på taffligheten och det amatörmässiga sätt som hela frågan har hanterats på av politikerna. Att befolkningen inte fått ett bra underlag för att ta ställning i frågan.

Det som kanske oroar mig mest, är att politikerna genom sitt agerande, eller snarare brist på agerande, kommer att ta död på hela frågan för en lång tid framöver. Även om jag, som jag sagt tidigare, kommer att rösta nej på söndag, så vill jag se ett ökat samarbetet mellan kommunerna, ett samarbete som kan utveckla servicen och sänka kostnaderna för medborgarna, och därigenom skapa en effektivare och kraftfullare organisation till medborgarnas gagn. Jag vill se ett utvecklat och växande Öland, ett Öland där en inflyttning sker, vilket kommer att leda till ökade skatteintäkter och därmed grund för en positiv utveckling.

Ett nej till sammanslagningen på Söndag, skulle skicka en stark signal till politikerna att det är dags att börja samarbeta istället, att börja respektera befolkningen här på Öland. Att vi inte accepterar politiker som inte ens kan enas om en så enkel sak som en brandstation.

För just brandstationen och räddningstjänsten är ett ypperligt exempel på hur våra politiker agerar. Besluta gärna om att bygga en ny och gemensam brandstation, men se sedan till att chefen för nämnda station är med och beslutar om hur uppbyggnaden ska ske, inte som nu när Lisbeth i Borgholm då kräver att slangtvätten skall ligga i Borgholm, det kan väl inte vara politikernas sak att besluta om hur den då gemensamma verksamheten bäst bedrivs. Men man får väl vara glad för att inte politikerna beslutade om att omklädningsrummen för brandsoldaterna skulle förläggas till någon annan ort pga något annat obskyrt rättvisekrav. Eller varför inte att det ska brinna lika många gånger på norra som på södra delen av ön, och att brandbilarna då tankas på respektive del av ön i samband med det.

Nej vi behöver som jag sagt, ansvarsfulla och mogna politiker, och ett NEJ till sammanslagning sänder ett budskap om att det är tid att skärpa sig nu, eller att ställa sina platser till förfogande till andra och mer intresserade människor istället.

En sammanslagning nu, leder bara till ökade kostnader i en tid då det ekonomiska klimatet är kärvt nog. Det kommer även att leda till att norra och södra delarna av vår Ö ytterligare utarmas istället för att utvecklas. Det har vi idag inte råd med.

Utveckla våra två kommuner först, genom att samarbeta och utveckla gemensamma funktioner, som direkt kommer att ge vinster för Ön och dess befolkning. Skapa förutsättningar för inflyttning och därigenom ökad befolkning.

Så rösta NEJ på söndag och sänd därmed budskapet till våra politiker, att det är dags att ta Öland och dess befolkning på allvar.

Ciao Lars