Porten till Alvaret

Porten till Alvaret
Foto: Annika Lund

måndag 8 juni 2009

Och så var det dagen efter!

Ja då var det dagen efter valet då, valresultatet är räknat och det blev ett rungande nej.
Frågan är nu vad som ska hända efter detta, kommer frågan att vara död för lång tid framöver som vissa politiker säger? Jag hoppas verkligen inte det blir så, för det är nu arbetet börjar.

Att det var så många som gick och röstade är ju glädjande, att det finns ett så stort engagemang och att folk bryr sig om vad som ska hända med vår kommun och Ö. Det borde sända en signal till politikerna att just detta engagemang borde tas till vara och att nu kavlar vi upp ärmarna och sätter igång arbetet framåt.

Vad behövs nu?

Starta arbetet med att utveckla scenariot för en dubbelt så stor kommun i Mörbylånga. Med en väl uppbyggd strategi så borde detta kunna genomföras och förverkligas inom en 10 års period, kanske till och med på kortare tid.

Sammansätt en tankesmedja med detta uppdrag, gärna sammansatt av politiker och medborgare i kommunen. Ge uppdraget att utveckla ett scenario enligt ovan, och sedan ett handlingsprogram för att nå dit.

Med ett sådant underlag kan man nämligen planera utvecklingen, ta vara på resurserna och ta enskilda beslut som blir rätt i det långa loppet. Inte som idag, där ett beslut sedan faktiskt hindrar ett annat, och motverkar en långsiktig utveckling.

Kommunen har enorma tillgångar att utveckla, men den utvecklingen måste ske med en helhetsbild som utgångspunkt. En helhetsbild där hela kommunen utvecklas, där orterna hänger ihop och stödjer en hållbar och långsiktig utveckling söder och österut också.

Då kommer vi att se en inflyttning av permanent boende på ön, och därmed en ökad skattebas, som är nödvändig för att kunna utveckla servicen i kommunen.

Bygg på våra fördelar, genom att skapa ett väl fungerande samhälle i alla delar av vår kommun, så kommer även grunden för rekreation och turism kunna ökas och gynnas, vilket ytterligare stärker kommunen.

Det finns många medborgare här i kommunen med idéer och tankar om detta, jag vet, för jag har talat med en hel del om det. Så starta nu och ta tillvara den kreativa kraft som finns här på Öland.

Starta utvecklingen nu!

Ciao Lars

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar