Porten till Alvaret

Porten till Alvaret
Foto: Annika Lund

fredag 5 juni 2009

För ett enat Öland, krävs det ett NEJ nu.

Ja nu är vi i slutfasen inför folkomröstningen, insändarna har varit många, men tyvärr har argumenten varit färre, både på ja och nej sidan.

Jag har argumenterat en hel del mot sammanslagningen av kommunerna på Öland under denna tid. Men låt mig förklara, jag är egentligen för ett enat och väl fungerande Öland, problemet är att det inte kan ske på det sätt som politikerna försöker göra det på nu.

Vi har inte råd att gå in i ett politiskt experiment nu. För det är just vad man måste definiera det som, ett experiment.

Låt mig ge en bakgrund till problemet. Om vi tar industrin, som det har hänvisats till från en del politiker, så är det två sätt som företag kan gå samman på. Det ena är att ett företag köper det andra, och det andra sättet är att man genomför en fusion som lika parter.

När ett företag köper ett annat är det enkelt, rent tekniskt, att genomföra, då bestämmer det köpande företaget hur man vill integrera det andra företaget. När det gäller fusion, som i fallet med Ölands två kommuner, så är det besvärligare, och framför allt mycket mer kostsamt.

I båda fallen så krävs det dock att företagsledningarna har gjort sin hemläxa, lagt fram strategi och scenario om hur framtiden ska se ut, bakgrunder till varför man skall genomföra detta, och framför allt en väl analyserad lönsamhetskalkyl, allt detta, plus en projektplan som visar hur det skall genomföras. Detta presenteras för styrelsen och för aktieägarna, i kommunfallet skulle detta vara medborgarna, och aktieägarna har att ta ställning till om planen, strategin och framför allt lönsamheten är tillräcklig för att godkänna genomförandet.

När det gäller våra politiker, så har dom inte gjort sin hemläxa, dom har ingen strategi, inget scenario om hur framtiden ska se ut, dom har helt enkelt inte tänkt igenom hur detta ska genomföras, det finns ingen projektplan för genomförandet. Vi får höra att det inte finns något facit, och att man får gå på magkänslan. Politikerna ber oss helt enkelt att rösta på något som varken dom eller vi vet hur det ska bli, lite slarvigt säger man, det får ni se senare.

Detta är inte gott nog, inget företag i världen skulle få ok på detta av sina aktieägare, varför skulle då vi, medborgare, godkänna det?

Vad Öland och dess innevånare behöver, är en utveckling, där servicen ökar, kostnaderna minskar, inflyttningen ökar och därmed befolkningen, för att inte nämna en politik som ser till att utveckla hela Ön, även de norra och södra delarna, som idag får se sin service minska stadigt. Framför allt behöver vi ansvarfulla och fantasifulla politiker som ser att samarbete mellan kommunerna kan leda vägen till allt detta och sedermera kanske även till en gemensam kommun.

För detta krävs det att kommunerna utvecklar scenarios och planer för växande kommuner, planer som sedan ska ligga till grund för åtgärder som måste göras för att just stimulera inflyttning till kommunerna så att man får den tillväxt man behöver. Dessa planer måste ta hänsyn till alla delar av kommunen, även de sk ytterområdena. För med scenarios om framtiden, som ger en bild av hela kommunen, så kan vi se vilka åtgärder som gynnar utvecklingen och vilka som kommer att motverka den.
Jag har sagt det förut och säger det igen, det är inte så bråttom med en sammanslagning. Börja utvecklingen genom samarbete och ta hem vinsterna direkt. Utveckla ett scenario om framtiden som vi tror på, och sedan en strategi för att nå dit. När vi medborgare sen ser hur alla delar av kommunen utvecklas och går framåt, ser hur samarbetet med Borgholm och Kalmar utvecklas och gynnar oss med en positiv utveckling. Ja då är det kanske dags att ställa frågan igen.

Låt det inte gå prestige i detta, erkänn att det blev lite fel, det händer ju alla att det blir ibland.
Sammansätt en tankesmedja, med uppdrag att utveckla just de nödvändiga scenarierna i båda kommunerna. Det kan vara en blandning av politiker, företagare, skolelever, pensionärer mm. Jag är övertygad om att det är många som skulle vara intresserade av att delta i detta, och då menar jag, att delta utan ersättning, förutom en bit mat kanske, och en och annan pilsner om det skulle vara ok. För det finns många som bryr sig väldigt mycket om vår Ö, och skulle med glädje delta i en sådan inbjudan till förändring.

Så ta vara på idéerna och kreativiteten som finns bland medborgarna, och börja arbetet med framtiden nu. Men gör det i rätt ordning.

Med hopp om en positiv utveckling för vårt Öland, där medborgarna får vara med.

Ciao Lars

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar