Porten till Alvaret

Porten till Alvaret
Foto: Annika Lund

tisdag 21 augusti 2012

Presentation av Fracking och Gripen Gas AB


Lite repetition av vad Gripen Gas AB planerar här på Öland. Detta är en del av den presentation som som AMFÖ Aktionsgruppen Mot Fossilgasutvinning på Öland ger vid informationsmöten runt om på Öland.

AMFÖ på FB: https://www.facebook.com/groups/236301353080949/
Om ni är med på FB så gå in på sidan och gilla den, för ju fler vi får där desto större möjligheter har vi att väcka opinion mot borrningar på Öland.


Hydraulic fracturing även kallat Fracking är den metod man använder för att få upp gas ur skifferlager. Metoden går ut på att man borrar sig ner till lagret och precis innan så svänger man borren så att man kommer in i mitten av lagret och där kan fortsätta att borra horisontalt i lagret. 

När borringen är avslutad så drar man ur borren och börjar med nästa fas, denna fas är att under högt tryck pressa ner stora mängder vatten blandat med en cocktail av gifter och sand. På grund av det stora trycket så pressas denna blandning ut i skifferlagret och skapar sprickor långt ut från själva borrhålet, sanden man har med skall stanna kvar i sprickorna så att dessa hålls öppna och gifterna har lite olika funktioner, bland annat att sänka ytspänning mm. Genom att sand ligger kvar i de skapade sprickorna så kan gasen flöda tillbaka och upp i borröret under längre tid. Efter att fasen med att skapa sprickor genomförts så tar man tillbaka så mycket som möjligt av vattnet o gifterna man sprutat ner, och lagrar detta i stora dammar på land vid borrtornet. Det är dock bara en delmängd man kan få tillbaka, övrigt stannar ju nere i skifferlagret och finner där sina vägar åt andra håll, till brunnar till exempel. Det vatten blandat med gifter man tar tillbaka skall sedan fraktas bort med tankbilar. Eftersom det är stora kvantiteter vi talar om så har man i USA funnit en snillrik metod att försöka minska mängden, man sätter helt enkelt upp fontäner i dammarna så att solen kan påverka bättre och därmed dunsta bort en hel del av vattnet, och givetvis en del av gifterna också :-). 

Man kan ju även påpeka att det är stora mängder vatten som behövs för detta, och frågan här på Öland är var Gripen Gas ska ta det ifrån? Ölands resurser av färskvatten är begränsat, så det går ju inte att ta om man nu inte vill ytterligare försämra för oss som bor och verkar här, alternativet är att köra in det med tankbilar vilket kommer att skapa ytterligare påfrestningar genom att det är frågan om mycket stora mängder.
 Vad är det då för cocktail av gifter jag talar om då? I USA har man genom lagstiftning givit de stora oljebolagen rätt att hålla blandningen hemlig, inte ens den så kallade Clean Water Act kan tvinga fram svar från bolagen, men analyser har givit följande information om denna cocktail och dess sammansättning.
Det är ingen trevlig läsning direkt, men läs och fundera på hur detta kan påverka vårt grundvatten på Ön.


Allt detta kostar ju förstås en hel del pengar, det är en kostnadskrävande operation att genomföra, så vi inom AMFÖ har ställt oss frågan, vem är det som har råd att genomföra detta, och hur ska det kunna bli industriellt lönsamt att genomföra.

 Gripen Gas AB har ju vid en närmare granskning inte speciellt stor kassa, ca 76 000 SEK, detta räcker inte speciellt långt i sådana här sammanhang, så hur har man tänkt att finansiera hela denna operation.
Genom att studera ledningen i Gripen Gas och var de är verksamma så börjar det komma en lite klarare bild på hur det kan förhålla sig. Titta på bilden nedan först, så ska jag ge några vägledningar och kommentarer till den under bilden.


Som ni ser så sitter Torgny Berglund som ordförande i Gripen Gas AB, men Torgny är även vice VD i Svenska Petroleum Exploration AB där han är ansvarig för prospektering i hela världen, detta är alltså direkt konkurrerande verksamheter och att han skulle få genomföra prospektering i egen regi är totalt uteslutet, det skulle kallas illojal verksamhet och han skulle få sparken direkt. Jag har själv varit verksam i Svensk och Internationell industri i hela mitt liv, och jag kan säga att detta inte skulle accepteras någonstans, men det går ju här säger man. Ja det går, och det finns bara en naturligt förklaring till detta, och det är att det givetvis är sanktionerat av hans arbetsgivare.
Varför gör man nu så här då, jo i koncernen finns ju PREEM, en stor kedja av bensinmackar, detta är känsligt och varumärket här är viktigt, så man föredrar att genomföra detta i en annan kostym, så att det inte ska drabba PREEM.

Några sista ord

Så nu till några avslutande ord och Gripen Gas AB, vad de sagt och vad de skriver sedan på sin hemsida.

Gripen Gas har sagt att man inte ska använda sig av metoden Fracking, och att man bara ska borra raka hål ner, precis som vanlig brunnsborrning, och då kan man ju undra vad bråkar vi om då.

När det gäller att bara ha små borriggar typ ordinär brunnsborrning, ja då talar man om fasen provborrning och det är något helt annat än en fas där man kommersiellt ska utvinna gas på Öland.

Vad skriver man då på sin hemsida? Det är två intressanta stycken som man kan finna där. Den första är följande:
"I vissa borrningar såsom i vinklade hål eller sub-horisontella hål kan man behöva tillföra en biologiskt nedbrytbar lera till vattnet" 
 Hoppsan :-), var det inte just det vi talade om tidigare i Fracking, att man borrar ner till djupet och svänger borren?

Det andra exemplet är följande:
"Vi planerar inte att spräcka skiffern genom att injicera kemikalier i berget under högt tryck. Men i vissa fall kan vi komma att pumpa färskvatten ner i hålet för att främja frakturer i alunsskiffern."
Ja vad säger man om det, vi ska inte spräcka, men kanske främja frakturer i skiffern :-), vad är skillnaden undrar vän av ordning.

Så kära vänner, vårt vatten på Öland blir hotat av detta, det är ett som är säkert, och frågan är?

Vill vi riskera hela vår Ö och framtid för att PREEM ska tjäna några snabba kronor här?


Ciao Lars

PS. Jag kommer att återkomma med de andra presentationerna som ges på våra info möten här senare /DSInga kommentarer:

Skicka en kommentar