Porten till Alvaret

Porten till Alvaret
Foto: Annika Lund

lördag 24 september 2011

Så äntligen kom ett svar från Herr Klysing (FP)

Ja så äntligen kom då ett litet, men ändock, svar och bemötande från Berne Klysing på mitt inlägg i Ölandsbladet. Men vad säger han då Berne? Inte är det mycket, det mesta handlar om Bergstaten, vilket jag inte har kommenterat speciellt mycket i mitt inlägg, bara det faktum att en översyn faktiskt sker.

Men övriga frågor då? Ja dem om Miljöaktivisterna, samförstånd med Gripen Gas, förstört grundvatten och utomparlamentarisk verksamhet. Ja det går nästa helt spårlöst förbi i detta, så typiska politikersvaret. Det är som det brukar vara med politiker, de pratar förbi saken, svarar inte på de egentliga frågorna, utan bara ignorerar dem, och lägger ut texten på något perifert av mindre intresse, som om det var det frågan gällde.

Nej, Herr Klysing, det var inte en fråga om en översyn av Bergstaten var på gång eller inte. Det skulle nog vara behövligt i och för sig, men det tar vi en annan gång.
Nu gällde det om vi vanliga väljare hade rätt att protestera mot något man inte vill ha, alltså Gripen Gas AB:s planer på att eventuellt borra efter gas på Öland, detta även mellan valen? Om dessa människor har rätt att skapa en förening, grupp eller liknande, mot detta, och om de i den har rätt att bedriva opinionsbildning mot dessa planer och mot Gripen Gas som sådant? Det Herr Klysing är den bärande frågan.

Du framförde åsikter om att detta var utomparlamentariska aktiviteter, och, ja visst är det, det ligger ju i hela sakens natur eftersom gruppen inte är i parlamentet valda personer. Vidare kallar du denna rätt brett förankrade grupp, både geografiskt på Öland, åldersmässigt, könsmässigt, yrkesmässigt och partimässigt, för en samling miljöaktivister, vilket jag uppfattar som lite nedvärderande från din sida.
Vad är det du tycker är så fel i att vara miljöaktivist, är det miljö, eller aktivist som du vänder dig mot?

När det gäller utomparlamentarisk verksamhet, så kanske vi skulle kalla det opinionsbildning istället, för det är ju vad det är. Detta är ju något som ni i de borgerliga partierna har anammat genom sina sk tankesmedjor, typ Timbro och liknande, varför inte kalla dessa organ för utomparlamentarisk verksamhet också? Men det kanske inte gäller de egna rättrogna organen.

Att liera sig med just den organisation eller företag, vars aktiviteter man vill bilda opinion mot, har aldrig varit ett framgångsrikt koncept, vill jag också påpeka, det vore väl lite som att Gud och Djävulen helt plötsligt skulle bli rumskamrater, och ligga där i alla mysighet och påverka varandra, lockande tanke faktiskt, men ack så orealistisk.

Så Berne, om vi tänker oss en lite annan beskrivning och definitionen på den grupp som har bildats, för att motsätta sig Gasutvinning på Öland, och vad dom ska göra, så kunde det låta så här istället.
En tvärpolitisk och medborgardriven tankesmedja med opinionsbildande verksamhet, vars syfte är att skapa opinion mot utvinning av gas på Öland. Detta genom framtagande av information, vetenskapligt material och exempel på liknande verksamheter i andra områden och länder, och därmed påvisa dessa skadliga effekter på en mycket känslig miljö, typ den Öländska. Denna information skall spridas till befolkningen på Öland och till makthavare, så som valda politiker, på Kommunal, Landstings och riksdagsnivå. Detta för att säkerställa att all tillgänglig information finns som underlag för beslut och ställningstagande för så väl enskilda medborgare som makthavare, och därmed säkerställa att inte en partisk och ensidig information, från till exempel Gripen Gas blir den rådande, enär deras syfte endast är att så ekonomiskt som möjligt utvinna gas på Ön, vilket ligger i varje företags natur givetvis.

Skulle detta vara mer acceptabelt för dig Berne?

Inte för att det förändrar någonting, för det är just vad den av dig så kallade utomparlamentariska miljöaktivist organisationen ämnar att göra. Den enda skillnaden är att du inte kan skrämma oss boende här på Ön med sk laddade ord.

Ciao Lars

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar