Porten till Alvaret

Porten till Alvaret
Foto: Annika Lund

tisdag 19 maj 2009

Det har varit möte om en eller två kommuner i Färjestaden

I måndags så hölls då det första mötet anordnat av kommunen i frågan om folkomröstningen.

Först så kan man väl kommentera att uppslutningen inte var den största, drygt 40 personer, och personligen tror jag inte det beror på ointresse, utan snarare på att mötet var annonserat med en liten kort blänkare, några centimeter gånger några till, ja bedrövligt liten och otillräcklig.

Vill man att folk ska komma så ser man till att annonsera det tydligare, man kan till och med ta och skicka ut det till samtliga hushåll, vilket man mycket sent till slut gjorde med broschyren om folkomröstningen.

Så vad hände på mötet då, jo ett antal politiker fick nu chansen att säga vad de tyckte, och det var tyvärr inte så mycket det. Det var mer ett tyckande och inget underbyggt tyvärr, men vad kunde man vänta sig!

Nina Åkesson Nylander från KD tycket att det var en fråga om att vi inte skulle ha så mycket vi och dom, vi ska premiera vi-känslan, och enligt henne så är enda vägen till det, att slå samman kommunerna. Vidare så ansåg hon att det skulle stärka närheten och demokratin i form av att det skulle bli fler som blev engagerade i politiken, eller lättare att få fler engagerade, var hon nu fick detta ifrån. Det är ju precis tvärtom i denna fråga.

Tommy Eliasson från S tyckte att det skulle bli enormt mycket billigare, vi skulle enligt utredningen spara in i storleksordningen 20 till 40 Miljoner kronor, allt detta enligt utredningen, jag undrar vilken utredning han har läst, finns det ytterligare en som vi övriga inte har fått se? Han kunde dock inte svara på var de pengarna kom ifrån och hur det skulle vara möjlig, men det hade jag i och för sig inte väntat mig heller. Vidare så sa han att han skulle avgå när det blev en gemensam kommun, och lämna över till yngre krafter. Detta måste dock anses som en typ av valfläsk, för det är ju onekligen lockande då att rösta på en kommun, men han lämnade tyvärr inte några skriftliga garantier på att avgå.

Johanna Wouters från ÖP, hon tyckte att en gemensam kommun vore bättre, för då kunde man ta obekväma beslut, vilket nu var jobbigt tyckte hon, för det var ju så att människor kände igen henne i Mörbylånga. Detta skulle inte vara fallet i en större kommun och då kunde man ta vilka beslut som helst utan att en massa väljare hade åsikt om det, för de kände ju inte igen henne och visste vem hon var, kul tanke tycker jag. Speciellt med Ninas kommentar ovan om att det stärker demokratin med en gemensam kommun.

Övriga politiker hade väl lite mer nyanserad inställning till frågan, med tvivel och erkännande om att hela frågan hade skötts illa av inblandade politiker, vilket är klädsamt tycker jag. För saken är just den, att hela frågan har skötts mycket dåligt, för att inte rent ut säga klantigt av politikerna.

Man blir lite beklämd när man hör de ledande politikerna i kommunen ha så lite kunskap i detta, så man undrar, vem tog upp hela frågan om att anordna en folkomröstning i första hand? Vad var syftet, när de inte ens själva kan ta en genomtänkt och välgrundad ställning i ärendet??

Jag har ställt ett antal frågor och ställer dom nu igen, med riktad adress. Ni som får frågorna har ett par dagar att tänka igenom svaren, för jag kommer att ställa dom till er på mötet nästa måndag i Mörbylånga, då nästa kommunala informations möte kommer att hållas.

Frågorna lyder som följer.

Till Tommy Eliasson, Socialdemokraterna.

Du säger att det finns besparingar på ca 20 till 40 Miljoner att göra i en sammanslagen kommun? Var finns de, inom vilka områden? När kommer dessa att bli förverkligade? Och sist men inte minst, är det bara genom en kommunsammanslagning som detta är möjlig att uppnå dessa besparingar?

Till Nina Åkesson Nylander, Kristdemokraterna.

Du säger att demokratin kommer att bli utvecklad och närheten till medborgarna kommer att stärkas genom en sammanslagning. Hur är detta möjligt när antalet folkvalda kommer att halveras, och när vi också vet att den politiska representationen oftast hämtas från just närområdet till det politiska centrat, alltså där kommunhuset står och där församlingen har sina möten. Hur kommer du att säkerställa att befolkningen i de norra och de södra delarna, som redan idag känner att de är långt ifrån beslutsfattarna och inte får tillgång till samma service som övriga, får sina röster och behov tillgodosedda med en ytterligare centrering av politiken på Öland. Utöver detta så undrar jag vad du har gjort för att stärka demokratin och vi-känslan i rådande läge med två kommuner, och som kommer att bli så oerhört mycket bättre med en?

Till Johanna Wouters, Ölandspartiet.

Vad menar du med att det är mycket bättre med en större kommun för att du då kan ta mer jobbiga beslut, detta för att, då känner ju inte folk igen dig lika mycket som nu. Hur kan du förena denna åsikt med ditt uppdrag som folkvald politiker?

Jag ställer inte frågor till övriga deltagande politiker på mötet, men det betyder inte att ni kan vara helt lugna, jag har några till er också på nästa möte :-).

En allmän fråga som kommer till alla att besvara, det är att en utbredd kommentar från er har varit att ni inte klarar av att samordna och skapa bra gemensamme funktioner i kommunen, detta på grunda av bypolitiken mm, och att det därigenom är bättre att det blir en kommun så ni tvingas att göra det. Till detta har jag bara en kommentar, och det är att om ni inte lyckas, så dra då slutsatserna där av, avgå och lämna över till mer fantasifulla och intresserade människor då.

Ciao Lars

1 kommentar:

 1. Hej Lars!

  Mycket bra referat från Färjsestadsmötet. Beklämmande är ordet. Det är som att eftersom utredningen politikerna beställde som blev så dålig, är dom nu helt vilse i pannkakan. Kent Ingvarssson (M) skriver ju mkt riktigt i Ölandsbladet 19/5 -09, att är just det, vilsen.
  Har dom ingen politisk grund att luta sig på, kunskaper, erfarenhet sådant som borde vara självklart för alla politiker?

  Wouters snack om att bli igenkänd etc är ju endast lappri. Dags för samtliga att avgå, dom är för tandlösa, rädda och trötta!

  Susan Westin-Rundberg

  SvaraRadera