Porten till Alvaret

Porten till Alvaret
Foto: Annika Lund

torsdag 28 maj 2009

Respekt för medborgarna, JA eller NEJ

Frågan om folkomröstningen har visat på, vad jag tycker, politikernas totala ovilja att respektera sin medborgare, och tyvärr också, helt öppet, visat på en inkompetens och tafflighet utan motstycke.
Man erkänner att underlaget för beslut inte är bra, eller i vissa fall rent uselt. Men man går ändå vidare med att vi måste ta beslut nu i alla fall, det är ju så viktigt. Att medborgarna inte fått ett godtagbart underlag, det skiter man i. Att det sedan faktiskt är så att politikerna själva har samma usla underlag, ja det får ju en att undra, är det så som besluten hanteras i övriga ärenden i kommunerna så är det ytterst beklämmande.

Frågan om en eller två kommuner är viktig, men det är inte i den ändan man skall börja. En eller två kommuner är inte den avgörande frågan inför framtiden.

Frågan är istället, hur skall vi kunna utveckla servicen till medborgarna och samtidigt skära ner på kostnaderna. Hur skall vi kunna utveckla ytterområdena i våra kommuner så att alla kan få del av denna service. Hur utvecklar vi Öland till en inflyttnings-ort, där befolkningen ökar och därmed service och skatteunderlag. Detta är de viktiga frågorna, och jag förstår inte varför det ska vara så svårt för våra politiker att utveckla denna tanke och vision till något konkret.

Med ett så dåligt underlag som man idag har, skulle inga företag i världen gå ihop, man skulle helt enkelt skicka tillbaka det för djupare analys. Men när det gäller våra kommunpolitiker så tycks man inte bry sig om sådana småsaker. Att medborgarna inte fått informationen, fnyser man ju bara åt. För sanningen är ju den att medborgarna i gemen inte har fått information. Utredningen, om än så dålig, ligger ju på nätet, och hur många kan hämta hem den via sin dator, troligtvis är det en stor del av vår befolkning som inte kan det. Så det enda dom fått är en pamflett på några sidor, och detta mycket kort tid innan man ska rösta.

Den snabbutredning av konsekvenserna av en kommunsammanslagning som startades upp i Borgholm nu lite 5 i 12, den blir inte genomförd, för det är för lite tid till det säger man, frågan är för stor och oklar. Ja det är just det många sagt som börjat sätta sig in i hela frågeställningen.

Det är ekonomiskt svåra tider nu, det vet vi ju alla. Att då sätta igång en kommunsammanslagning är totalt vansinne, för all erfarenhet säger, oavsett om det är kommuner eller företag, att det är förenat med stora kostnader att genomföra, kostnader som man inte får igen de första 10 åren, det står även i den famösa utredningen, så även i pamfletten.

Vad vi behöver är utökad service till högre kvalitet och lägre kostnad, en strategi för utveckling av våra kommuner som gynnar inflyttning av permanent boende medborgare, så att skattekraften ökar och servicen därmed kan utvecklas. Detta kan ske genom ett utökat samarbete med både Borgholm och Kalmar, ett samarbete som ger vinster direkt, och inte om 10 år.

Vi behöver inte ett osäkert experiment som bara politikerna vill ha, detta utan att kunna tala om vad vi egentligen kommer att få, mer än ökade kostnader, som all erfarenhet säger att vi får genom detta.

Vi behöver ansvarsfulla, mogna och vuxna politiker, som tar sig an det samarbete som måste ske, och utvecklar det. För om vi får det, så kommer frågan sedan om en eller två kommuner, att vara en betydligt enklare fråga, och kan avgöras med lätthet om några år, och då till en betydligt lägre kostnad och med ett mycket bättre underlag, än vad nu är fallet.

Så med omtanke om vår vackra Ö, så vill jag säga till våra politiker. Kom tillbaka med frågan när ni visat att ni har lärt er läxan, genom att ansvarsfullt och moget, visa vägen över samarbete och utveckling av alla delar av våra nuvarande kommuner. Då ska jag med glädje och positiv anda ta mig an frågan och stötta er.

Men till dess, så röstar jag NEJ!!

Ciao Lars

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar