Porten till Alvaret

Porten till Alvaret
Foto: Annika Lund

torsdag 7 maj 2009

Kommentar som inte kom med

Här kommer en kommentar till: Ett Öland? För Vem? Var är Visionen? som ni kan läsa nedan.
På grund av att bloggen hade lite tekniska problem kom den inte med, så jag publicerar den nu och här istället.


Hej Lars!

Tack för en välskriven och fokuserad insändare. I stora delar håller jag med dig i din kritik, både när det gäller utredningen och kommunledningarnas passivitet i frågan. Först ett försök att precisera min egen inställning i frågan om en kommun eller en ökad samverkan mellan de två.Jag har ingenting emot att Öland blir en kommun men det ska ske som en organisk sammanväxning, inte som en forcerad och oöverlagd administrativ reform.Instrumenten, verktygen för att samarbeta mera och bättre finns redan idag. Vi har ett kommunalförbund för räddningstjänst, näringslivsbefrämjande m.m. Vi ingår redan i ett regionförbund där vissa länsövergripande frågor med viss framgång kan hanteras. Vi i Borgholm kan om vi vill gå med i kommunalförbundet Kalmarsundsregionens renhållare, KSRR, som Mörbylånga redan finns med i. Vi kan fylla Ölands Kommunalförbund med många flera samarbetsområden när vi finner att just dessa områden är lämpliga för samarbete. Vi är fria att bilda nya kommunalförbund och samarbetsorgan med de kommuner eller kommungrupper som passar i olika sammanhang.Om vi så småningom märker att det funkar så bra att samarbeta att det egentligen bara är en formsak, då kan vi ta det sista steget och slå våra påsar ihop. Men vi kanske kommer fram till att det passar med samarbete om 60% av den kommunala verksamheten och att 40% sköts bäst i respektive kommun, då kanske vi ska stanna där. Vi har inte bråttom, det är viktigare att det blir rätt och till största nytta och glädje för oss ölänningar.Hela frågan om sammanslagning fungerar som ett försök att dölja att de maktbärande partierna och kommunledningarna i våra två kommuner i grunden har misslyckats med sina arbetsuppgifter, att behålla en hög kvalitet och attraktionskraft på ön, att utveckla skola, kultur- och näringsliv så att flera vill flytta hit som grundval för ytterligare utveckling. Nu är det bara sovstaden, förorten Färjestaden som växer. Nu lanserar man undermedicinen, en administrativ reform av tveksamt värde, som skenlösning i stället för att ta tag i de faktiska problem vi har. Jag saknar, liksom du, visionen och fantasin hos våra båda kommunledningar, men också det politiska handlaget och fingertoppskänslan.Utredningen,ja, den dyrbara utredningen. Du pekar i din text på att den är otydlig och bemängd med lösa tyckanden och ogrundade slutsatser. Jag vill spä på med att utredarna till stor del har missat sitt uppdrag. Om detta beror på otydlighet hos uppdragsgivarna eller missuppfattning hos konsulterna vet inte jag. Utredningen behandlar inte som alternativ dels utvecklat samarbete, dels sammanslagning utan istället jämför man dagens outvecklade samarbete med sammanslagning.Slutligen några ord om kommunledningarnas passivitet i folkomröstningsfrågan. Den splittring inom partierna som Lisbeth Lennartsson pratar om i sin kommentar här ovan är naturligtvis inget skäl för kommunledningarna att vara passiva i informationsfrågan, det är bara trams. Har man fått förtroende av väljarna att leda det politiska arbetet i en kommun är man i en sådan här fråga skyldig att vara ute i god tid för att kunna förse folkomröstarna med balanserad och riklig infomation och många tillfällen att lyssna till debatter och analyser så att folk har möjlighet att väga skälen för och emot de olika alternativen. Inget av detta har skett och bara en månad återstår till dagen då ölänningarna ska rösta. Icke godkänt.Sammanfattning: Ta tag i de verkliga utvecklingsproblemen istället för att spilla kraft på administrativa skenreformer. Samarbeta gärna mer på de områden och i de former som passar, kanske växer vi så småningom ihop, kanske hittar vi en lagomnivå för samarbetet.

Med vänliga hälsningar,
Claes Horn, Löttorp

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar