Porten till Alvaret

Porten till Alvaret
Foto: Annika Lund

onsdag 6 maj 2009

Varför har politikerna så bråttom

Politikerna försöker skynda på en sammanslagning som jag uppfattar det. Varför det är så bråttom har dom dock inte kunna förklara på något vettigt sätt. Vad dom talar om är hur de olika kommunernas ekonomi ser ut, idag och historiskt. Man räknar och försöker bevisa hur bra man varit och att den andre tjänar mer osv.

Men låt oss titta på fusioner mellan företag i industrin då. En fusion mellan företag grundar sig vanligtvis inte på de historiska siffrorna, utan på vad en gemensam utveckling framåt ger för vinster. Det innebär att man har en klar syn på varför man gör fusionen, en strategi och vision för den nya gemensamma enheten och framtiden. Det är detta som saknas i de båda kommunerna idag, och det är det som är så nödvändigt för medborgarna att få se. En genomtänkt och klar vision inför framtiden, som talar om varför man vill göra sammanslagningen och vad man kommer att vinna på det framöver. Det står till och med i deras egen utredning, att om man inte har en klar vision för sammanslagningen så är det lika bra att låta bli, för då blir 1+1 bara lika med 2, om ens det.

Kommunerna har ju idag kontakter med olika huvudorter, Mörbylånga med Kalmar och Borgholm mer med Oskarhamn, detta har fått till följd att Borgholm idag står utanför en del av de samarbetsorgan som finns, exempelvis, Renhållningsförbundet, Komvux, Kalmar läns pensionskassa mm. Detta kanske inte är så viktigt i och för sig, men det visar på att man har en del att göra innan man går vidare. Men värt att notera är att båda pratar om närmanden till Kalmar för den gemensamma kommunen, det står även så i utredningen. Men det vore kanske bäst att närma sig varandra först innan man tar nästa steg.

Som jag ser det är inte kommunerna idag mogna att gå samman. Det skulle vara bättre att utvecklas tillsammans sida vid sida istället. En utveckling där den lokala kontakten till medborgarna bibehålls och utvecklas, och där det gemensamma i kommunerna utvecklas i form av till exempel en gemensam syn, röst och agerande för Öland som region utåt och skapa gemensamma organ i olika områden, som man förvisso redan påbörjat glädjande nog.

Detta skulle enligt min mening utveckla Öland, träna politikerna och därmed kunna ligga till grund för en ny fråga om sammanslagning om kanske 10 år, när vi ser att det är möjligt och det finns en vision för Öland som helhet.

Vi kommer inte att förlora på att vänta med frågan, snarare vinna.

Ciao Lars

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar