Porten till Alvaret

Porten till Alvaret
Foto: Annika Lund

fredag 8 maj 2009

J'accuse!

”ÄNTLIGEN” ropar Lisbeth Lennartsson :-), som ett eko av Gert Fylking när litteraturpriset annonseras. Har nu någon fått ett pris? Nej så väl är det inte, Lisbeth ropar ut att äntligen har debatten kommit igång. Det hade varit riktigare om hon sagt, att ÄNTLIGEN har någon eller några tagit tag i hennes jobb, för det är just det det är frågan om, att Lisbeth, som en av de högst ansvariga politikerna, skulle ha startat detta för länge sedan och inte försökt smyga med frågan i kulisserna. En så viktig fråga som folkomröstningen handlar om, borde ha informerats, debatterats, stötts och blöts mycket tidigare och helt öppet. Frågan är ju också en av de stora kommunala frågorna, så istället för, att som Lisbeth önskar, att det blir ett högt valdeltagande i EU-valet, dit man har förpassat/gömt, välj vilket du tror, folkomröstningen, så borde den ju självklart ligga i Kommunalvalet ett år senare istället.
Nej det är nog dags att damma av andra gamla citat istället, jag tänker närmast på Emile Zola och hans ”J’accuse!” ,”Jag Anklagar!”, för det är mer passande i detta tycker jag.

Jag Anklagar politikerna i Borgholm och Mörbylångas Kommun för att undanhålla medborgarna nödvändig information och debatt i denna viktiga fråga

Jag Anklagar politikerna för att sakna vision om det framtida Öland

Jag Anklagar politikerna för att missbruka sin ställning som medborgarnas tjänare

Jag Anklagar politikerna för att …………. ja fortsätt att fylla i vad du själv tycker.

Listan kan bli lång, och det vore kanske på sin plats att den sammanställdes för att visa politikerna att det finns krav här ute, bland befolkningen, som bör både beaktas och tillgodoses.

Så nu gode Lisbeth och övriga politiker, det vore kanske bäst att låta slutsatserna vara, till att det riktiga Kommunalvalet har genomförts, och låta medborgarna säga sin mening då istället. Vid ett val som betyder något och där information och debatt har kunnat ske, på ett för medborgarna bra sätt.

Ciao Lars

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar