Porten till Alvaret

Porten till Alvaret
Foto: Annika Lund

måndag 4 maj 2009

Ett Öland? För vem? Var är Visionen?

Våra kommunpolitiker har beställt och genomfört en utredning angående Öland och om vi ska vara en eller två kommuner. Denna utredning var klar i december förra året, och presenterades för de två kommunfullmäktige andra veckan i januari i år. Efter det har det varit en enda stor tystnad. Beslut har fattats om att genomföra en folkomröstning i samband med EU-valet den 7 juni, lite drygt en månad kvar dit. Var har informationen till medborgarna tagit vägen? Varför denna tystnad? Och framför allt, varför lägga folkomröstningen vid det val som knappast röner någon uppmärksamhet, ej heller något större valdeltagande? Kan det vara så att man försöker smyga igenom denna s.k. folkomröstning så obemärkt som möjligt?
Vad jag förstår så var meningen med valet av datum, att man skulle kunna genomföra en kommunsammanslagning redan till valet 2010, man behöver ju inte vara speciellt konspiratoriskt lagd för att misstänka att politikerna snabbt vill städa undan frågan med ett på förhand tänkt resultat.

Men vad är det nu man föreslår och vad är argumenten

Låt oss först titta lite på den utredning som har gjorts. Utredningen är ett 79 sidor långt dokument som inte pekar åt något håll, det säger för det mesta att det är bättre med en kommun, men följer oftast upp med att det givetvis kan vara lika bra med två :-).
Rent ärligt så får den mig att tänka på Hasse o Tage och deras pastor Jansson, som inte hade några bestämda åsikter om någonting, ”livet är som en påse, tomt och innehållslöst, om man inte fyller det med något, karameller kanske” ja så är det, men de glömde fylla den med något, i alla fall som det ser ut nu.

Argumenten i utredningen varierar från globaliseringen i världen till en djuplodande kostnadsredovisning för olika verksamheter i de två kommunerna, och då är det de historiska kostnaderna som är baserade på vad kommunerna var för sig har profilerat sig på. Här visar man inte på vad eventuella förtjänster kan vara, utan bara upprepar någon form av mantra, att det är bättre att vara stor än liten, och mycket billigare, utan vidare bevisföring.
Man berör även frågan om regionförbundet där båda kommunerna är representerade med ett mandat var och därmed en röst var. Här säger man att man förvisso kommer att förlora en röst/mandat, men att genom att prata med en röst så skulle man vinna på det. Detta är ju inte helt med sanningen överstämmande, man kommer för det första förlora 2 röster, eftersom Mörbylånga genom befolkningsökning kommer att bli representerade av två mandat i fortsättningen. Vidare så skulle jag vilja säga att det är bättre att ha 3 röster och med dem tala med gemensam röst, men detta innebär ju att politikerna måste enas och föra en gemensam politik utåt för Öland som helhet.

En annan kommentar i utredningen är till exempel att människor utanför Öland ofta uppfattar Öland som en kommun, och då blir ju en kommunsammanslagning bara en bekräftelse av en redan existerande uppfattning, hoppsan :-). Det finns fler lustigheter i utredningen av samma natur men jag skall här inte rada upp dem.

Det finns dock en central del i utredningen, och det är en del som politikerna och utredarna missat katastrofalt i, eller medvetet förträngt, välj vilket du själv tror.
Man skriver tre viktiga saker i utredningen och det handlar om Vision, Mission och information:

”Utan en gemensam Vision för den nya kommunen finns det en stor risk för att 1+1 blir 2, dvs inga egentliga vinster uppstår”

”Utan ett uppdrag (”mission”) utgående från Ölänningarnas och Öländska företags vardag blir det svårt att gå från tanke till verkstad”

”Information är den tredje viktiga faktorn” här pratas det om tema kvällar kring olika frågor, informations material mm, som en mycket viktig faktor för att medborgarna ska kunna avgöa frågan.

Så låt oss titta på dessa frågor lite.

VISION

Vad jag förstår så har politikerna ingen som helst vision i detta, jag har ställt frågan till ett par av dem. De svar jag fått har varit i klass med ”mera service för mindre pengar” och det får mig bara att tänka på björnen Baloo i Djungelboken med Beppe Wolgers sköna röst, ”va så säker på de, ja e både listig o stark” :-).

En annan kommentar kan man läsa i en Socialdemokratisk insändare i Ölandsbladet den 25/4.
”De ekonomiska vinsterna är betydande och vi får ett starkare underlag för långsiktig planering av verksamhet och service. Detta är nödvändigt för en hållbar ekonomi men också en hållbar miljö på Öland” Ja vad säger man om det då? Det bästa man kan säga är ju att man i två meningar fått in en radda med modeord, långsiktig planering, verksamhet o service, för att inte tala om ekonomi och miljö. Men om man inte klarar av detta idag hur ska man då klarar av det i framtiden, och framför allt hur ska man klara av det utan en vision för framtiden.

Det är just bristen på vision som skrämmer mig. Politikerna har idag ingen uttalad vision om en gemensam kommun på Öland, och man vill framför allt inte ta ställning i detta och driva en klart uttalad linje.

Det är inte som en del politiker försöker säga, att det är fråga om ”En gemensam växande kommun eller två krympande kommuner”, vi kan bygga Ölands framtid med två växande kommuner med ett gemensamt intresse för ön och dess framtid. Det enda som behövs är lite fantasi och VISION.

MISSION

Här jämför man med kommunsammanslagningen på Gotland, där man skapade kommunkontor ute i de olika kommundelarna, detta för att motverka att en allt för stor centralisering skulle ske och att därmed säkerställa att operativa delar fanns ute i kommundelarna och att en närhet till medborgarna skulle säkerställas. Vad gäller Öland är detta en otroligt viktig fråga, främst med tanke på att nuvarande 2 kommuner redan har svårt att tillgodose sina ytterområden så som södra och norra Öland. Det är inte bara en vitt spridd uppfattning att kommunerna idag inte bryr sig speciellt mycket om sina norra respektive södra regioner vad service och liknande beträffar. Vi ska här inte nämna skolan som i en kommun som säger sig vilja växa är ett så bedrövligt kapitel.
Återigen är det ett exempel på att det saknas insikt, vilja och vision.

INFORMATION

Ja så kommer vi nu till det som jag började med att fråga efter, var är den?
Under skrivandets gång såg jag idag i tidningen att det tydligen skall komma ut en viss information till medborgarna, närmare bestämt kommer ett utskick att göras den 8/5, alltså en månad före valet. Behöver jag understryka att det är för lite, för sent och enligt mitt sätt att se det ett hån mot väljarna i denna så viktiga fråga. Man har inte ens läst sin egen beställda rapport ordentligt, där det så klart uttrycks att detta är en central fråga och oerhört viktig.

Här arrangeras inga möten, inga temakvällar och framför allt så smyger politikerna undan sitt ansvar. Det enda man gör är att skicka ut en liten broschyr (som för övrigt har mycket att önska) och hänvisar alla sedan att läsa rapporten som finns att hämta på kommunernas hemsidor. Om inte politikerna har läst sin rapport, så kan jag upplysa dom om att det där står, att Öland har en stor andel äldre i sin befolkning, och man kanske kan anta att vanan och tillgången till Internet inte är så utbredd bland äldre, är dom inte värda att få denna utredning för genomläsning, ska dom inte kunna ha samma rätt att ta ställning i frågan?
Svaret jag fått på frågan om varför information inte skickats ut tidigare är, att man då trodde att det skulle hamna i pappersåtervinningen istället. Det är en politikers tillit till sina väljares förmåga att läsa och bedöma viktig information, tack för den.

Politikerna har dock haft hur mycket tid som helst på sig att bättre planera detta, man tog ju beslut om en utredning redan våren 2008, och man har tagit beslut om en snabb folkomröstning. Varför kunde man inte ta upp den så viktiga debatten tidigare, istället för som nu, tiga ihjäl den, och hoppas på att vi inte ska märka något innan det är för sent.

Här är en travestering på en känd politikers uttalande på sin plats tycker jag.
”Någon djävla ordning måste det vara i ett Parti/Kommun”, men jag ser tyvärr ingen, vare sig i Mörbylånga eller Borgholm.

Vad kan vi göra nu då.

Det ser för mig ut som att behovet av ett riktigt Ölandsparti, kanske Ölands Väl, är starkt idag, inte ett sådant avsomnat parti som idag existerar, utan ett vitalt, riktigt egoistiskt Ölandsparti som bara sysslar med frågor om och för Öland. Ett parti, representerat i både Mörbylånga och Borgholms kommun, som visar att man kan ha vision och samarbete i övergripande frågor, driva gemensam politik för Öland och dess medborgare, samarbeta konstruktivt över kommungränsen, men samtidigt behålla närheten till väljarna och ta tillvara livskraften i alla delar på ön. Ett Öland med TVÅ kommuner, som skapar tillväxt och framtidstro, när detta är genomfört så kan åter frågan om man ska vara en eller två kommuner komma upp på dagordningen om man vill, men jag tror personligen inte det kommer att vara så nödvändigt då, men vem vet. Man har då i alla fall gett Ölänningarna en chans och en utveckling, istället för detta tjafs och undansmitande man ger idag.

För en sak är säker, med fantasi och vision så skulle båda regionerna kunna expandera och utvecklas, med en stor inflyttning och ökade skatteinkomster som följd. Ta bara Mörbylånga, en ort som skulle kunna konkurrera med Båstad om man bara hade lite fantasi, men då måste man ju tänka lite mer långsiktigt.

Nej avslutningsvis skulle jag vilja säga, flytta omröstningen till ordinarie kommunval nästa år, så att politikerna tvingas ut och måste ta ställning.

Och om det nu inte går, för att politikerna har smugit med frågan så länge, så får väl vi väljare, i alla fall göra nästa ordinarie kommunval, till en folkomröstning. Ställa dom mot väggen igen då, kräva klara besked på var dom står och framför allt kräva att det kommer ut vettig information i tid och att frågan diskuteras grundligt.

Med hopp om den förändring och utveckling som Öland förtjänar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar