Porten till Alvaret

Porten till Alvaret
Foto: Annika Lund

onsdag 27 maj 2009

Kommentar till Henriks referat Öppet Möte

Ja det var ju en kul slutsats du gör Henrik, inte helt överensstämmande med verkligheten skulle jag vilja säga, för jag var ju på samma möte.
Vad JA sidan presenterade var väl inte speciellt mycket, och framför allt inga visioner om ett framtida Öland med en kommun. Detta har ju efterfrågats under lång tid, och svaret uteblev även denna gång, tyvärr.
När det gäller pålästa på utredningen så tycker jag nog att alla var det, utom i och för sig ÖP, men det var ju inte väntat heller. Alla fick ju frågan om vad ni tyckte om utredningen, och svaret var inte positivt från någon, NEJ sidan sa att det var en dålig utredning, vilket ju är sant, och JA sidan med dig i spetsen, sa det ju på lite annat sätt ja. Ni sa att ni hade fått vad ni beställt, och menade att det var en dålig beställning i botten, ja det är ju ett sätt att uttrycka det på. När man har ett dåligt underlag så hävdar jag fortfarande att man skall skicka det tillbaka för fördjupning och utveckling. Inte som du säger, att nu har vi denna utredning, förvisso dålig, men det är vad vi har, så vi får rösta ändå. Jag hoppas innerligt att inte övriga beslut i kommunen sker på samma sätt, för då finns det alla anledning att vara djupt bekymrad.

När det gäller en eller två kommuner, så är fortfarande min ståndpunkt att vi först skall gå vägen över samarbete och gemensamma funktioner, som tar hem kostnadsbesparingar och effektiviserar servicen till kommunernas innevånare. Här kan vi få omedelbara vinster, utan dom rätt stora kostnader som en kommunsammanslagning skulle innebära. När detta är fungerande och vi kommit en bit, då har ni visat att ni kan, och vilken vägen framöver kan bli, alltså, ni har utvecklat i praktiken en vision om framtiden. En vision ni idag inte har.

Då Henrik, kommer det att vara ett helt annat läge i en diskussion om en eller två kommuner, frågan kommer att vara mycket enklare.

Detta är basala och enkla krav på er som politiker, att ni skall kunna samarbeta och utveckla kommunen till nytta för medborgarna. Att du som argument, för en sammanslagning, använder att ni måste tvingas till detta, är rent ut sagt ynkligt, och slutsatsen är fortfarande, att kan ni inte vara vuxna och samarbeta, så bör ni inte tvingas, genom en för oss medborgare dyr reform, utan snarare bytas ut.

Ciao Lars

För att läsa Henrik Yngvessons inlägg som detta är en kommentar till, klicka på rubriken till detta inlägg så kommer ni direkt till Henriks sida. Eller så hittar ni länken till Henriks Blog i min länklista till höger.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar