Porten till Alvaret

Porten till Alvaret
Foto: Annika Lund

torsdag 21 maj 2009

Politikerna vet inte vad dom vill och varför!

På Öland går vi nu mot en folkomröstning, en omröstning om vi ska vara en eller två kommuner på ön. Men som saken är hanterad av politikerna så kan man ju inte annat än undra hur det står till i de valda församlingarna på Öland.

Är man över huvud taget intresserad av vad medborgarna tycker, och vill man verkligen att folk skall rösta, eftersom man lagt omröstningen till EU-valet den 7 juni, och ge sin åsikt i en omröstning? Och framför allt, vad är det medborgarna ska ta ställning till?

Politikerna har beställt en utredning för att belysa frågan.

Låt oss börja med utredningen som man beställt. Beställningen omfattade utredning, material för studiecirklar och en informationsbroschyr med en sammanfattning av utredningen för att sända ut till hushållen.
Utredningen som var klar i december, levererades till båda kommunerna vecka 2 i år, om den kan det bara sägas att den är undermålig och intetsägande, och då är jag vänlig.

Broschyren som sammanfattar utredningen kom ut till hushållen den 8 maj, mindre än en månad innan valet, och hela 4 månader efter att utredningen presenterats. Detta får väl anses som lite av rekord i slapphet.

Och sist men inte minst, det beställda studie materialet, det har aldrig över huvud taget producerats, än mindre levererats, och därmed har medborgarna – och politikerna! - gått miste om värdefull information och möjlighet att sätta sig ordentligt in i frågeställningen.

Den enda slutsats som politikerna drar av ovanstående är att man skall se över betalningen till konsulterna man anlitat, när den väsentliga frågan, som politikerna borde ställa sig, istället är om det över huvudtaget går att genomföra en omröstning under rådande förhållanden. Svaret är givetvis nej.

Politikerna försöker skynda på en sammanslagning som jag uppfattar det. Varför det är så bråttom har de dock inte kunna förklara på något vettigt sätt. Vad de talar om, är hur de olika kommunernas ekonomi ser ut, idag och historiskt. Man räknar och försöker bevisa hur bra man varit och att den andre tjänar mer osv. Ett av de stora argumenten som jag hört är att det är bättre att vara en växande kommun än två krympande, ja vad säger man om det? Hur kan de veta det då?

Det finns idag inget, i vare sig utredningen, eller i några idag presenterade argument som stödjer detta, och alternativet är inte två krympande kommuner, vilket förövrigt är ett rent sakfel, Mörbylånga kommun växer kraftigt för tillfället, alternativet är TVÅ växande kommuner.

Om man inte har fantasi att få dagens kommuner, med alla de unika och utvecklingsbara egenskaper och resurser de besitter, att växa, hur skall då dessa politiker kunna utveckla en gemensam större enhet?

Svaret på det är, att det kan de inte, det finns nämligen ingen tanke eller vision om den gemensamma kommunen.

Det vi kan förvänta oss, om det skulle beslutas om en gemensam kommun, är ett käbbel och kattrakande utan like, vem ska ha vad, var ska kommunhuset ligga osv. Utöver detta så är de ekonomiska vinsterna tveksamma. När det gäller den politiska församlingen, att den blir mindre, så spar det knappast pengar, det är icke, eller lågt arvoderade politiker som går bort. Däremot har man talat om, och det står i utredningen, att man vill ha större staber till politikerna, varför det? - detta är högt arvoderade tjänstemän. Övriga stordriftsfördelar går lika bra att ta hem i två samarbetande kommuner som i en sammanslagen, så där är heller ingen skillnad.Men låt oss titta på fusioner mellan företag i industrin då. En fusion mellan företag grundar sig inte på de historiska siffrorna, utan på vad en gemensam utveckling framåt ger för vinster. Det innebär att man har en klar syn på varför man gör fusionen, en strategi och vision, för den nya gemensamma enheten och framtiden, kort sagt, ett klart ledarskap.

Det är detta, dvs ett klart ledarskap och ett bevisat s a m a r b e t e som saknas i de båda kommunerna idag, och det är det som är ytterst nödvändigt för medborgarna att få se. En genomtänkt och klar gemensam utstakning av framtiden, som talar om varför man vill göra sammanslagningen och vad man kommer att vinna på det framöver. Det står till och med i deras egen utredning, att om man inte har en klar vision för sammanslagningen så är det lika bra att låta bli, för då blir 1+1 bara lika med 2, om ens det.

Det är i detta läge man med förvåning läser att en ledande politiker säger att ”det finns inget facit, utan man får gå på magkänsla”. Detta kallar jag total brist på Vision och Politiskt ledarskap eller komplett okunnighet, man borde kunna kräva mer av våra politiker i en för Öland så viktig fråga. För om det är ”magkänslan” som styr våra politiker, så blir man onekligen bekymrad.

Om inte politikerna själva vet varför denna sammanslagning skall ske, och då menar jag, motiverade med underbyggda och kommunicerbara argument, så är det väl helt uppenbart att frågan inte skall gå till en folkomröstning, speciellt inte en som politikerna försökt mörka så länge som möjligt.

Som jag ser det är kommunerna idag, inte mogna att gå samman. Bättre vore att kommunerna visar att de kan samarbeta, och skapa gemensamma organ för olika områden först, en gemensam sophantering, en gemensam och koordinerad skola, en gemensam syn på äldreboendet och så vidare. Efter det är det inga problem att ta ställning till en eller två kommuner, då har vi bevis på att det går, och att våra politiker kan ta ansvar och genomföra en gemensam utveckling.

Här krävs det politiskt mod och ledarskap, något som tyvärr verkar vara en bristvara på Öland. När man har ett undermåligt underlag, så drar man slutsatser av det, man skickar tillbaka frågan, fördjupar underlaget, och utvecklar en Vision och Strategi som medborgarna kan ta ställning till.

Inte som idag, försöker dölja den egna okunskapen och sedan även dölja frågan i ett val med garanterat lågt valdeltagande. Och eftersom detta är en stor och viktig fråga för hela det Öländska samhället, så borde man komma tillbaka i ett ordinarie kommunalval med frågan.

Och om det nu inte går att skjuta upp det stundande valet, så får väl vi medborgare göra nästa kommunalval till en ny omröstning i frågan, se till att politikerna bekänner färg och att en riktigt debatt skapas, där riktiga argument kommer fram.

Den här gången i god tid.

Ciao Lars

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar