Porten till Alvaret

Porten till Alvaret
Foto: Annika Lund

tisdag 5 maj 2009

Organisera en eller flera hearings

Folkomröstningen närmar sig med stormsteg, och vad gör politikerna? Ingenting som vanligt.
Den enda lilla information som ska skickas ut, en broschyr, som på något vis ska sammanfatta utredningen, har ännu inte kommit ut till hushållen. Broschyren som finns att läsa på Kommunens hemsida är kort och intetsägande, och det får en att undra lite hur våra politiker tänker. Är denna fråga viktig för dem? Och om den är det, så varför vill dom då inte att medborgarna ska få fullgod information i frågan, och tid till debatt och eftertanke, innan folkomröstningen ska ske?

För att råda bot på detta så finns det ändå tid att anordna några hearings med ansvariga politiker i panelen. En hearing där medborgarna kan ställa frågor om alternativen, och där politikerna får ta ställning och svara på medborgarfrågor.

Det kan inte vara så svårt att genomföra. Sätt upp en utomhus scen i Färjestadens hamn och i Mörbylånga hamn, så även på Eketops borg och i Himmelsberga. Gör två helger till picknicks utfärd för medborgare och familjer där man kan grilla både korv och politiker. Det kan bli en folkfest, och kanske lite råda bot på den informationstorka som råder.

Så sätt igång och organisera det nu, det är inte så svårt att göra. Det krävs bara lite snabbhet i tanken, vilja och en gnutta projektledningsförmåga. Frågan är bara, finns det i våra politiska partier och församlingar?

Ciao Lars

2 kommentarer:

 1. Hej Lars.
  Härligt med engagemang och debatt i frågan inför folkomröstningen. Vi är många som saknar debattören Kurt Lundgrens engagemang och tyvärr har det intresse för frågan som vi hoppats på från Stuideförbundens sida uteblivit.
  Frågan huruvida Öland skall vara en eller två kommuner är en fråga om magkänsla och eftersom vi valt att göra en folkomröstning så är det viktigt med debatt. I denna fråga kan man inte förvänta sig att politiken skall visa vägen. De politiska partierna är mestadels lika splittrade i frågan som invånarna på Öland, desto viktigare är folkomröstningen och ett stort engagemang och debatt.
  Frågan om Öland en kommun har hängt i luften under många år. Ett eventuellt nej i folkomröstningen innebär naturligtvis ett ja till fortsatt och förstärkt mellankommunalt samarbete. Just av den anledningen att frågan går tvärs igenom partierna så finns det naturligtvis heller inte någon gemensam politisk vision för ett eventuellt ja till Öland en kommun. Det har aldrig varit tal om annat än att den närmaste mandatperioden 2010-2014 isåfall skall användas till att väva ihop kommunerna och lägga fram den gemensamma plattformen inför valet och sammangåendet år 2014.
  Efter folkomröstningen fattar de bägge fullmäktigeförsamlingarna beslut för respektive kommun, om det blir ett ja i den ena kommunen och ett nej i den andra så blir det naturligtvis inte en gemensam Ölandskommun.
  Många av fullmäktigeledamöterna har vad jag hört sagt sig vilja ta stort hänsyn till folkomröstningsresultatet och även väga in resultatet av provvalet i skolorna i sitt eget ställningstagande. Det finns ingen politiker som har något färdigt facit i denna fråga!
  Några partigrupper har tagit ställning andra har inte och kommer heller inte att göra det innan folkomröstningen.
  Jag skriver lite om mina synpunkter gällande utredningen Öland-en kommun på min egen blogg som du hittar på www.lisbethlennartsson.blogspot.com
  I beställningen av utredningen ingick framtagandet av kortversionen som delas ut till hushållen i denna vecka. Sedan något år tillbaka finns en ekonomisk undersökning gällande effekter på den kommunala ekonomin med nuvarande skatteutjämnings och statliga ersättningssystem beroende på de nu olika skattesatserna i kommunerna. Den visar att det blir i stort sett ett nollsummespel om Öland blir en kommun.
  I Borgholms kommun kommer kommunchef Lars Frick att föredra utredningen vid ett möte i Löttorp den 12/5 och ett möte i Borgholm den 18/5.
  På bägge mötena kommer det att finnas enskilda fullmäktigeledamöter som har tagit ställning för ja eller nej och som där lägger fram sina argument för sitt ställningstagande.
  Hoppas dina debattinlägg bidrar till ett ökat engagemang och att vi får fart på debatten, det vore katastrofalt trist om det blir minimalt röstdeltagande i folkomröstningen.

  SvaraRadera
 2. Hej Lisbeth

  Tack för inlägget och grattis till att vara först med inlägg här, jag hoppas det blir många fler från dig och andra.

  Jag håller med dig i att det behövs mer engagemang i denna fråga, men samtidigt undrar jag lite om inte detta engagemang måste startas från kommunerna själva. Det är viktigt att frågan belyses ordentligt med information, debatter, hearings mm. Av detta har vi inte sett något än, det räcker inte med att skicka ut en liten, för att inte säga mycket liten, broschyr i ämnet, det krävs mycket mer, frågan är för viktig för att behandlas på det vis som ni politiker gör för tillfället.
  Jag blir personligen lite rädd när man säger som du gör i inlägget, att du ”hört att många av fullmäktigeledamöterna har sagt sig vilja ta stor hänsyn till folkomröstningsresultatet” . Ja det vore väl skam annars, varför ska man anordna en omröstning om man inte tar hänsyn till resultatet. Jag har även hört kommentaren från någon politiker, att om valdeltagandet blir lågt så kan man tolka det som att Ölänningarna är ointresserade, ja det kanske man kan om det var så att det hade informerats och debatterats i frågan, och inte ha denna tystnad som varit rådande så länge.

  Just att lägga omröstningen i EU-valet, är vad jag tycker, en av de punkter som kan kritiseras mest. Vi vet från början att EU-valet har lågt valdeltagande, detta kombinerat med den nämnda informationstorkan och tystnaden gör att deltagandet blir lågt.
  Vad ska ni dra för slutsatser av det, att Ölänningarna är ointresserade av frågan och därmed kan helt strunta i resultatet om det visar sig bli något annat än tänkt?

  Det kan inte vara så bråttom att avgöra denna viktiga fråga. Det vore ärligare att lägga folkomröstningen i det ordinarie kommunalvalet nästa år i stället. Då kommer vi garanterat att få debatt och information i frågan. Argument för och emot kommer att stötas och blötas på ett sådant sätt att medborgarna kan ta ställning för hur de skall rösta.

  För en liten majoritet för endera åsikten i ett val med bara 25% deltagande är totalt värdelöst, och går inte att dra några slutsatser från. Argumentet att lägga valet där för att höja intresset för EU-valet är också totalt förkastligt. Detta är en av de viktigaste kommunala frågorna på Öland på länge, den borde avgöras i en folkomröstning just i Kommunalvalet, det är där frågan hör hemma.

  Ciao Lars

  SvaraRadera